Expert evidence in het strafproces


Deskundigenverklaringen kunnen van doorslaggevende invloed zijn op de uitkomst van een strafproces. Er wordt veel waarde gehecht aan de mening van een deskundige, maar fouten zijn snel gemaakt. Fouten zullen in de praktijk soms nauwelijks te voorkomen zijn, ze zullen in strafproces echter achterhaald moeten worden. In het Engelse strafproces heerst een beter klimaat om kritisch te zijn.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): S. van Gessel

Verschijning: mei 1998

Archiefcode: AA19980502

bewijs deskundige fouten kritiek

Metajuridica RechtsvergelijkingStrafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Bijzonder nummer Anglo-Amerikaans recht