Een slagvaardiger aanpak van groepsgeweld


Om te voorkomen dat diegenen die betrokken zijn bij georganiseerde misdaad en openlijke geweldpleging zich aan de confrontatie met ons strafrecht onttrekken, overweegt de minister van Justitie de reikwijdte van de artikelen 140 en 141 Sr belangrijk te verruimen. Het kenbaar billijken en aanvaarden van gewelddaden zou als zodanig grond voor aansprakelijkheid moeten opleveren, waarmee de grenzen van de individuele aansprakelijkheid naar de collectieve aansprakelijkheid worden verlegd.