Resultaat 13–24 van de 32 resultaten wordt getoond

september 2000

Katern 76: Vreemdelingenrecht

Th. Holterman

september 2004

Katern 92: Bouwrecht

E.M. Bruggeman

juni 2005

Katern 95: Huurrecht

A.M. Kloosterman

Kwantum-belangenafweging

I.C. van der Vlies

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 9 mei 1996, ECLI:NL:RVS:1996:ZF2153, nr. H01950337, JB 1996, 158, m.nt. F.A.M.S In deze uitspraak buigt de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State zich over de verhouding tussen rechter en bestuur. Naar haar oordeel behoort de rechter, in het licht van de toelichting op artikel 3:4, tweede lid, Awb, zich te beperken tot een marginale toetsing van de belangenafweging die door het bestuur is verricht. Zij komt, anders dan de lagere rechter, tot het oordeel dat het besluit, een vrijstellingsbesluit, de toets aan het recht kan doorstaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 1997
AA19970043

Motiveren (Digitaal boek)

Over het motiveren van rechterlijke uitspraken

M. Beckers, T. de Bie, L.R. van Harinxma Thoe Slooten, R.J.Q. Klomp, A. Rang

Post thumbnail Motiveren van uitspraken is een van de kerntaken van een rechter. Maar hoe doet een rechter dat eigenlijk? Wat is een begrijpelijke en overtuigende motivering?

9789069169903 - 08-06-2017

Over regels voor het samenspel tussen overheid en belangenbehartigers

Waarom effectieve lobbywetgeving meer is dan transparantie en integriteit

C.H.J.M. Braun, B. Fraussen

Post thumbnail Belangenvertegenwoordiging is een proces van maatschappelijke belangenbehartiging en een responsief openbaar bestuur. Beide elementen zijn met elkaar verweven en geven belangenvertegenwoordiging in een parlementaire democratie vorm. Dit leidt tot een complex samenspel waarbij beleidsmakers en belangenbehartigers wederzijdse verantwoordelijkheden hebben. Wet- en regelgeving kan alleen effectief zijn als het gebaseerd is op dit complexe samenspel en een expliciete keuze voor een of meerdere van de daaruit vloeiende grondslagen: gelijk speelveld, transparantie, responsiviteit en verantwoording.

Opinie | Opiniërend artikel
mei 2023
AA20230332

Reactie op ‘Evangelisatie in Ede: eerbied voor grondrechten?’ en Nawoord op bovenstaande reactie

P.W.C. Akkermans, J.M. de Vries

In dit artikel gaat de auteur in op een noot in Ars Aequi waarbij de vrijheid van godsdienst en meningsuiting in het geding was. De annotator meende dat er geen correcte belangenafweging was en waarbij ook op rechtspersoonlijkheid wordt ingegaan. De Vries en Akkermans zijn het daar niet mee eens.

Opinie | Reactie/nawoord
februari 1993
AA19930105

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2005 nr. 62

gronden versus belangen

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2005 nr. 63

toetsing rechtvaardiging bewaring

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2005 nr. 66

spoedige toetsing detentie

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2006 nr. 21

Da Silva: verblijf bij kind

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2008 nr. 81

Grond opheffen bewaring

Resultaat 13–24 van de 32 resultaten wordt getoond