Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2005 nr. 66

spoedige toetsing detentie


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): A.M. van Kalmthout

Archiefcode: RV20050066

17-11-2005 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2005:AU6718) zaaknummer: 200508691/1

belangenafweging vreemdelingenbewaring

Bewaring

(Awb) Algemene wet bestuursrecht Art. 8:64 lid 1(EVRM) Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens Art. 5, lid 4(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art. 94, lid 2