Resultaat 25–36 van de 71 resultaten wordt getoond

Het auteursrecht en de Internet provider

D.J.G. Visser

Aan de hand van een procedure rondom de Scientology-kerk wordt ingegaan op de problemen rondom openbaarmaking via internet en bescherming van het auteursrecht. Ook wordt er ingegaan op wie er eigenlijk openbaar maakt.

Opinie | Opiniërend artikel
maart 1996
AA19960158

Het boeken van een boek

T.A. Keijzer, R. Kindt

Wie een boek van de plank in de bibliotheek trekt, zal zich niet bewust zijn van de juridische werkelijkheid achter die handeling. Wij lichten een tipje van de sluier.

Opinie | Redactioneel
januari 2014
AA20140003

Holland Nautic – Decca-arrest

H. Cohen Jehoram

Hoge Raad 27 juni 1986, nr. 12728, ECLI:NL:HR:1986:AD7158, NJ1987, 191 (mrs. Martens, Van den Blink, Hermans, Bloembergen, Boekman; A-G Franx) (Holland Nauta/Decca) Arrest van de Hoge Raad met bijbehorende noot met als onderwerp: Positieve en negatieve reflexwerking van de intellectuele eigendomswetten op het recht van de ongeoorloofde mededinging. In de noot wordt dieper ingegaan op deze reflexwerking.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 1988
AA19880257

Intellectuele Eigendom 2022

P.L.G.A. Springorum, D.J.G. Visser

Post thumbnail Deze wettenbundel is bestemd voor het onderwijs bevat de belangrijkste nationale en internationale regelgeving op het gebied van de intellectuele eigendom. De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes.

9789492766922 - 16-08-2022

Jurisprudentie Auteursrecht 1946-2017

P. Teunissen

Post thumbnail Selectie uitspraken op het gebied van het auteursrecht van 1946 tot 2017 van het EHRM, HvJ EG/EU en de HR en annotaties uit Ars Aequi.

9789492766076 - 28-09-2017

Jurisprudentie Auteursrecht 1946-2017 (Digitaal boek)

P. Teunissen

Post thumbnail Selectie uitspraken op het gebied van het auteursrecht van 1946 tot 2017 van het EHRM, HvJ EG/EU en de HR en annotaties uit Ars Aequi.

9789492766076 - 28-09-2017

Jurisprudentie Intellectuele eigendom 1953-2020

Ars Aequi Libri

Post thumbnail Selectie uitspraken met annotaties van 1953 tot en met 2020 op het gebied van het intellectuele-eigendomsrecht.

9789493199057 - 07-09-2020

Jurisprudentie Intellectuele eigendom 1953-2020 (Digitaal boek)

Ars Aequi Libri

Post thumbnail Selectie uitspraken met annotaties van 1953 tot en met 2020 op het gebied van het intellectuele-eigendomsrecht.

9789493199057 - 07-09-2020

Kabeltv III

H. Cohen Jehoram

Hoge Raad 24 december 1993, nr. 15185, ECLI:NL:HR:1993:ZC1201, RvdW 1994, 16 (Centraal Antennesysteem Pastoor Schelstraeteweg UA, Coöperatieve Serviceflat 'Zandbergen' UA en Woningbouwvereniging Sint Joseph/Vereniging BUMA). Ook bekend als Kabeltv III. In dit derde Kabeltv-arrest is aan de orde in hoeverre de doorgifte van een radio- of televisie-uitzending door een gemeenschappelijke antenne-inrichting een vorm van openbaarmaking is. De Hoge Raad beslist hier dat dit niet het geval is als de doorgifte geschiedt binnen een groep mensen die een 'gemeenschap' vormen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 1994
AA19940670

september 1988

Katern 28: Economisch recht en intellectuele eigendom

M.Ph. van Sint Truiden, D.W.F. Verkade

juni 1990

Katern 35: Economisch recht en intellectuele eigendom

E.J. Arkenbout

september 1994

Katern 52: Economisch recht en intellectuele eigendom

A.A. Quaedvlieg

Resultaat 25–36 van de 71 resultaten wordt getoond