Geen auteursrecht op smaak


HvJ EU 13 november 2018, ECLI:EU:C:2018:899, C-310/17 (Levola/Smilde)


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): D.J.G. Visser

Verschijning: Mei 2019

Archiefcode: AA20190390

Hof van Justitie Europese Unie 13-11-2019 (ECLI:EU:C:2018:899) zaaknummer: C-310/17

auteursrecht Heksenkaas smaak Witte Wievenkaas

Sociaal-economisch recht Intellectuele-eigendomsrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie