Verbod van grootouderadoptie


Hoge Raad 24 september 2004, nr. R03/122HR, ECLI:NL:HR:2004:AP1439, JOL 2004, 477, RvdW 2004, 106

In deze noot van Nuytinck wordt ingegaan op de het verbod van adoptie door grootouders. In de noot wordt ingegaan op de de verhouding met EVRM (family life) en gezag als alternatief voor adoptie.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.J.M. Nuytinck

Verschijning: Januari 2005

Archiefcode: AA20050028

Hoge Raad 24-09-2004 (ECLI:NL:HR:2004:AP1439) zaaknummer: R03/122HR

adoptie gezag grootouders

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen