Ontbinding en vervangende schadevergoeding: lood om oud ijzer?


Als een schuldenaar in verzuim is, heeft zijn schuldeiser onder meer de keuze tussen het ontbinden van de overeenkomst en het vorderen van vervangende schadevergoeding. In de literatuur is wel verdedigd dat deze remedies tot dezelfde uitkomst leiden. Deze opvatting ziet er echter aan voorbij dat de prestaties van contractpartijen niet steeds een gelijke economische waarde vertegenwoordigen. Zeker voor de contractpartij die een economisch nadelige overeenkomst heeft gesloten, doet de keuze tussen deze remedies er wel degelijk toe.

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.T. Beumers, K.A.M. van Vught

Verschijning: februari 2018

Archiefcode: AA20180099

6:265 BW 6:87 BW economisch nadelige overeenkomst ontbinding vervangende schadevergoeding

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Opinie Redactioneel