Beëindiging overblijvende aansprakelijkheid conform artikel 2:404 BW


Hoge Raad 31 maart 2017, nr. 16/00335, ECLI:NL:HR:2017:546 (SNS/Curatoren c.s.)

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): S.M. Bartman, J. van der Kraan

Verschijning: november 2017

Archiefcode: AA20170921

Hoge Raad 31-03-2017 (ECLI:NL:HR:2017:546) zaaknummer: 16/00335

2:404 BW 403-verklaring crediteurenbescherming hoofdelijke aansprakelijkheid moedermaatschappij

Sociaal-economisch recht Ondernemingsrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie