Categorie: Denkfouten en drogredenen in juridische argumentatie

Onze task force ‘Causaliteit in juridische argumentatie’ boog zich onlangs over een interessant geval van alternatieve causaliteit bij civiele aansprakelijkheid. Het probleem van de alternatieve causaliteit doet zich voor wanneer er voor een gebeurtenis meer oorzaken denkbaar zijn. Dit kan leiden tot causaliteitsonzekerheid en bewijsnood – aandoeningen waarvoor niet altijd een goede therapie is. Dit […]
Ruth Bader Ginsburg, de vorige week overleden rechter van het US Supreme Court, was niet alleen scherp maar ook humoristisch. In haar dissenting opinion in de zaak Muscarello v. United States bijvoorbeeld, maakte ze het beroep op literaire bronnen in rechterlijke beslissingen op een leuke manier belachelijk.1 Wat waren de feiten van deze zaak? Frank […]
Tijdens onze Summer Breakout Sessions bespraken we de recente uitspraak van het US Supreme Court in de zaak Bostock v. Clayton County.1 Het ging in deze zaak om de interpretatie van een wet die discriminatie op grond van geslacht verbiedt. De centrale vraag was: is discriminatie op grond van ‘seksuele voorkeur’ een vorm van discriminatie […]
Volgens de Amerikaanse tekstualisten moet men bij het interpreteren van de constitutie uitgaan van de betekenis van de tekst en niet van wat deze zou moeten betekenen. Tekstualisten zetten zich af tegen juristen die de constitutie beschouwen als een living document, dat wil zeggen een tekst die door rechters soms geactualiseerd moet worden. Volgens tekstualisten […]
In de taxonomieën van drogredenen kom je soms unicaten tegen. Zo hoorden wij onlangs iemand de aanduiding argumentum ad ziekenhuisiam gebruiken. Met deze drogreden probeert men ellende aanvaardbaar te maken op grond van de argumentatie dat ‘we nog niet in het ziekenhuis liggen en dat het dus allemaal nog veel erger had kunnen zijn’. Een […]
Hoe kun je van iets zeggen dat het nooit heeft bestaan? Deze vraag bespraken wij naar aanleiding van onze column over de prorogation uitspraak van het Supreme Court van het Verenigd Koninkrijk. In die uitspraak verklaarde het Supreme Court dat de beslissing van de regering tot schorsing van het parlement ‘unlawful, null and of no […]
Tijdens de laatste legal theory meetup van De Juridische Argumentatiekliniek bespraken wij de vraag of iemands rechtsfilosofische oriëntatie een goede voorspeller is van iemands opvattingen over taal en betekenis. Gelooft de natuurrechtsaanhanger in universele en tijdloze betekenissen van begrippen? Gaat de rechtspositivist uit van formele betekenisgelding? Hanteert de rechtsrealist het adagium meaning is use? En […]
Bij onze inventarisatie van de nieuwe juridische begrippen uit 2019, bespraken wij ook enkele debutanten op het politieke toneel: ‘dikastocraat’, ‘dikastofoob’, ‘regressief-links’ en natuurlijk ‘ok boomer’. Deze nieuwkomers kunnen worden toegevoegd aan het lijstje ‘linkse kerk’, ‘islamofoob’, ‘klimaatontkenner’, ‘cultuurmarxist’, ‘nativist’ enz. Er waren ook bestaande begrippen die een nieuwe betekenis kregen. Zo kwam de socioloog […]
De afgelopen twee jaar deden wij in deze columns verslag van ons onderzoek naar de oorzaken van de zogeheten ‘analogiefobie’. Deze fobie is kort gezegd een overmatige en ongerechtvaardigde angst voor de analogieredenering.1 Uit het onderzoek blijkt dat de analogiefobie voortkomt uit verschillende drogredenen en misverstanden. Wij bespraken achtereenvolgens de drogreden dat analogie-argumentatie gereduceerd kan […]
Op 24 september jl. oordeelde het Supreme Court van het Verenigd Koninkrijk over de beslissing van de regering om het parlement te schorsen, de zogeheten prorogation. Volgens het Supreme Court was de prorogation ‘unlawful, null and of no effect’, ‘a blanc piece of paper’.1 Het is een mooi voorbeeld van de intrigerende juridische taalhandeling ‘nietig […]