Agenda

26 februari 2020

Fiscaal Congres 2020: Witwassen, een wereldwijd probleem

In een wereld die elk jaar meer globaliseert, veranderen de manieren van belastingontduiking ook. Ons land wordt met regelmaat aangewezen als belastingparadijs en als doorvoerland voor zwart geld. Volgens onderzoekers wordt er in Nederland jaarlijks bijna 13 miljard euro witgewassen, maar wat is witwassen precies? Wat is de impact van deze criminele activiteit op onze […]

26 februari 2020

‘TBS, hoe werkt het nou precies?’

Publieksacademie lezing

Onderzoek laat zien dat behandelde tbspatiënten veel minder vaak opnieuw de fout in gaan dan daders die alleen een celstraf hebben uitgezeten. In de media lezen we echter vooral berichten over ontsnapte tbs-patiënten en tbs-patiënten met verlof die alsnog een misdaad begaan. Hoe zit dat nou precies? Wanneer krijgt iemand TBS opgelegd? Deze en meer […]

28 februari 2020

The Evolution of Police and Judicial Cooperation in the EU

CEPOL Webinar

Based on his recently published seminal work on the manifold efforts to establish cooperation on police and judicial matters in Europe, Prof. Fijnaut will address in a public lecture the various stages, achievements and challenges for the transformations in this area, which have taken place until the current days. Questions and comments can be put […]

2 maart 2020

Competition in EU health law and policy – what role for Member States?

ACELG lecture by Mary Guy (Lancaster University)

In her guest lecture Mary Guy (Lancaster University) will speak about the interplay between the EU competition law framework and competition reforms of national healthcare systems in EU member states and will discuss the nature and role of Article 168(7) TFEU in this context. Additional information: https://acelg.uva.nl/content/events/lectures/2020/03/competition-in-eu-health-law-and-policy—what-role-for-member-states.html?origin=NNbmZp9aQo%2BamJ5mYbTLNw

4 maart 2020

Gedetineerden in hongerstaking: welke rol voor de medische hulpverlener?

Lezingenreeks “Gezondheid & Recht”

De sectie Gezondheidsrecht start oktober 2019 een lezingenreeks “Gezondheid & Recht” waarin actuele interdisciplinaire thema’s worden besproken. Inspirerende sprekers worden uitgenodigd om studenten, medewerkers en alumni te informeren over relevante ontwikkelingen en trends in de gezondheidszorg met juridische en medisch-ethische raakvakken. De lezingenreeks is bedoeld voor medewerkers en (oud) studenten van de EUR, en overige […]

4 maart 2020

De Rol van de NATO Legal Advisor

Lezing serie ACIL-GLS

Steven Hill zal een overzicht geven van de juridische kwesties en uitdagingen waar de NAVO momenteel mee te maken heeft, de rol van de juridisch adviseur in de organisatie en de aard van de dagelijkse werkzaamheden van het Bureau Juridische Zaken bespreken. Meer informatie: https://student.uva.nl/rechten/shared/faculteiten/nl/faculteit-der-rechtsgeleerdheid/evenementen/lezingen/2020/03/the-role-of-the-nato-legal-advisor.html?origin=sBv2rYRXQr%2BE%2BinRwiYKkA

5 maart 2020

Voorjaarsvergadering Vereniging voor Reclamerecht

Duurzaamheid is niet alleen een trend maar ook gewoon noodzakelijk. Steeds meer bedrijven profileren zichzelf of hun producten via reclame en marketing als bijdragend aan duurzame ontwikkeling. Elk streven naar duurzaamheid is toe te juichen. Maar waar moet je rekening mee houden bij het doen van claims? Wanneer is een claim terecht? En wanneer misleidend? […]

6 maart 2020

Thorbecke-symposium

Op 6 maart 2020, voorafgaand aan de oratie van de nieuwe Thorbecke-hoogleraar prof. mr. Geerten Boogaard, organiseren de aan de leerstoel verbonden Thorbecke-fellows een minisymposium waarop zij hun onderzoek presenteren. Referenten zullen daarop eerst reageren, waarna ruimte is voor verdere discussie met de zaal. Programma Democratische experimenten – mr. Joost Westereel Recentraliserende rechtsvorming door de […]

9 maart 2020

Accountable Artificial Intelligence

ACELG lecture by Madalina Busuioc (Institute of Public Administration, Leiden University)

In her lecture Madalina Busuioc (Leiden University) will speak about the accountability of artificial intelligence. As artificial intelligence is permeating and shaping in fundamental ways our social and political worlds and our public institutions, issues of transparency and accountability are becoming pressing. A growing need to re-assess accountability in the era of automation is emerging: […]

12 maart 2020

Wat kunnen we leren van crises? En welke rol speelt kennis daarin?

Impact Night 2020: Never let a good crisis go to waste

De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie nodigt u van harte uit op de Impact Night 2020. Er is momenteel veel aandacht voor de klimaatcrisis in de wereld. Wat is de rol van wetenschap in het maatschappelijke debat? Kom luisteren en meepraten op de Impact Night op 12 maart in het Academiegebouw van de Universiteit […]

13 maart 2020

The Feminization of Human Rights?

Panel discussion

A panel with scholars from Utrecht University will discuss gender balance and the representation of women in leadership positions in the human rights sector, as well as potential implications for the international human rights movement, including the treatment of women’s and girls’ rights. This event is jointly organised by the Netherlands Institute of Human Rights […]

16 maart 2020

Zesde Avril McDonaldlezing door Annyssa Bellal, Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights

Op donderdag 16 maart 2020 vindt de Zesde Avril McDonaldlezing plaats, om 16.00 uur in de Expositieruimte in het Harmoniegebouw. De lezing wordt dit jaar gegeven door dr. Annyssa Bellal en is getiteld: ‘One for all and all for one: the impact of coalitions on international humanitarian law’. Bellal is verbonden aan de Geneva Academy […]

19 maart 2020

14e UCERF-symposium

Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Op donderdagmiddag 19 maart 2020 organiseert het Utrecht Centre for European Research into Family Law (UCERF) het veertiende symposium over actuele ontwikkelingen in het familierecht. Dit jaar staan er weer verrassende en interessante onderwerpen op het programma. Er zal o.a. worden gesproken over de nieuwe wet partneralimentatie, de procespositie van de minderjarige, ondersteuning van de […]

19 maart 2020 - 20 maart 2020

Fair criminal proceedings in Europe: the limits of regulating by legal rules

Conference

The goal of this conference is to identify the impediments to improving cooperation in the area of criminal matters. The method is to bring together experts from various disciplines to discuss the challenges in the ‘harmonisation’ of the criminal procedural systems of the EU Member States by means of legislation. The following challenges will be […]

20 maart 2020

Empirisch-juridisch onderzoek: van Legal Realism naar Legal Big Data

Seminar

Op initiatief van Frans L. Leeuw, hoogleraar “Recht, Openbaar Bestuur en Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek” vindt op vrijdag 20 maart 2020 het seminar “Empirisch-juridisch onderzoek: van Legal Realism naar Legal Big Data” plaats in het auditorium van de Jan Van Eyck Academie. In het seminar zal van verschillende invalshoeken worden ingegaan op het belang en de toekomst […]

20 maart 2020 - 28 maart 2020

Movies that Matter Festival

Festival over mensenrechten en een duurzame samenleving in de stad van Vrede en Recht

Het Movies that Matter Festival in Den Haag is hét internationale festival over mensenrechten en een duurzame samenleving in de stad van Vrede en Recht, met negen dagen lang speelfilms, documentaires, debat, muziek en meer. Het festival kent drie competitieprogramma’s. In Activist worden in samenwerking met Amnesty International documentaires vertoond over het werk en leven […]

20 maart 2020

The SyRI Judgement: A conversation with Jelle Klaas, litigation director of NJCM and plaintiff’s attorney

Lecture

The District Court of The Hague announced its judgement on 5 February in the case of SyRI (Systeem Risico Indicatie). Two writers, Privacy rights groups, civil rights lawyers and the largest national labor union rallied to fight this controversial surveillance system, created and used by the Dutch government to detect tax and welfare fraud. SyRI […]

24 maart 2020

Fighting E-Commerce VAT Fraud

ACTL afternoon seminar

The New “Follow The Money” Rules and the VAT Liability of Online Platforms: In Line with the Proportionality Principle and Data Protection Rules? To fight e-commerce VAT fraud, the EU has enacted a set of rules which rely upon Payment Service Providers (PSPs) and Online Platforms to ensure an improved VAT compliance and fraud detection […]

26 maart 2020

5 jaar nieuwe arbitragewet

Symposium

Op 26 maart 2020 organiseren de rechtenfaculteiten van de universiteiten van Groningen, Maastricht, Leiden en Rotterdam in samenwerking met de Dutch Arbitration Association een symposium ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van de huidige arbitragewet. Tijdens het symposium zal worden ingegaan op de vraag of de doelstellingen van de wet zijn gehaald, of arbitrage nog […]

27 maart 2020

De maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen

Seminar

Op basis van de Urgenda-uitspraken heeft de overheid een verantwoordelijkheid om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen. We kunnen in de toekomst meer rechtszaken verwachten waarin de overheid aansprakelijk gehouden wordt voor schade aan ons welbevinden. Maar hoe zit dat met ondernemingen? Dragen zij – gezien de aanzienlijke invloed die zij hebben op ons welzijn […]

30 maart 2020

Human Rights, Poverty, and Capitalism

ACIL lecture by Anna Chadwick

In her guest lecture Anna Chadwick (University of Glasgow) will argue that it is not sufficient to direct the attention of those concerned about poverty into strengthening the enforceability of human rights and their mechanisms of protection. Work must be done on other legal fronts to challenge the legitimacy of other legal rights and regimes […]

30 maart 2020

Workshop: Climate Justice and the Business of Energy Transition

In conjunction with Netherlands Network of Human Rights Research Constitutionalizing the Anthropocene Project Tilburg Institute for Law, Technology & Society Confirmed speakers Dr. Megan Bowman, Associate Professor, Direct of Climate Law & Governance, King’s College London Dr. Seita Romppanen, Senior Lecturer in International Environmental Law, University of Eastern Finland Dr. Kaisa Huhta, Senior Lecturer in […]

31 maart 2020

To Infinity & Beyond

Van wie is de ruimte?

Sinds de space race in de koude oorlog tussen de Verenigde Staten en de voormalige Sovjet Unie hebben meer landen interesse getoond in de ruimtevaart. Vooral in China, Japan en India wordt veel geïnvesteerd in het ruimteonderzoek. Juridisch gezien is de ruimte echter van niemand. Geen enkele staat kan zich de ruimte toe-eigenen. De Space […]

3 april 2020

Scheltemalezing 2020: Mark Bovens over ‘Het doenvermogen van de overheid’

Bij zijn afscheid als regeringscommissaris voor de algemene regels van bestuursrecht is voor Michiel Scheltema, als dank voor al zijn inspanningen die hij 35 jaar lang voor de Awb heeft verricht, de jaarlijks te houden Scheltemalezing in het leven geroepen. De lezing wordt dit jaar gegeven door Mark Bovens, als hoogleraar bestuurskunde verbonden aan de […]

5 april 2020

Telders Symposium

Prof.dr. Kees Schuyt, mr. Marten Zwanenburg, prof.dr. Nico Schrijver, prof.dr. Rick Lawson

Met de Cleveringabijeenkomsten die eind november binnen en buiten Nederland worden gehouden wordt prof. Cleveringa in ere gehouden, in het bijzonder zijn protestcollege van 26 november 1940. Zoals uitgebreid is aangegeven in de dit jaar verschenen Cleveringabiografie van de hand van prof. Kees Schuyt heeft een andere Leidse hoogleraar, prof. B.M. (Ben) Telders, een belangrijke […]

7 april 2020

An EU Global Magnitsky Act? A RENFORCE Expert Dialogue

On 9 December 2019, the High Representative of the EU for Foreign Affairs and Security Policy announced that the Council of the EU had ‘agreed to launch the preparatory work for a global sanctions regime to address serious human rights violations, which will be the European Union equivalent of the so-called Magnitsky Act of the […]

8 april 2020

Belastingontduiking versus belastingontwijking, verschuivende grenzen

Seminar

Tijdens het seminar Belastingontduiking en belastingontwijking, verschuivende grenzen, wordt het thema belastingontwijking versus belastingontduiking vanuit diverse invalshoeken behandeld en wordt ook het leerstuk fraus legis centraal gesteld. Aanmelding en meer informatie: https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/events/seminar-belastingontduiking-versus-belastingontwijking-verschuivende-grenzen

14 april 2020

Where law meets business valuation

Symposium

Op dinsdagmiddag 14 april organiseert Erasmus School of Law het symposium ‘Where law meets business valuation’. Tijdens dit multidisciplinaire symposium wordt ingegaan op het grensvlak van recht en ondernemingswaardering. De afgelopen decennia heeft business valuation zich ontwikkeld tot een bloeiend specialisme. De betekenis ervan voor de juridische theorie en praktijk lijkt echter nog onderbelicht. Het […]

22 april 2020

40 jaar André Nuytinck bij de rechtenfaculteit

Symposium

In 2020 is hoogleraar Burgerlijk recht, in het bijzonder personen- en familierecht, André Nuytinck 40 jaar verbonden aan de rechtenfaculteit. Ter gelegenheid van dit heuglijke feit vindt er een feestelijke bijeenkomst plaats op woensdag 22 april 2020. Programma 14.30 uur Ontvangst 15.00 uur ‘De positieve en negatieve kanten van de Wet beperking omvang  wettelijke gemeenschap […]

24 april 2020

Conference ‘Populism and Democracy’

The conference ‘Populism and Democracy’, which takes place on Friday, 24 April 2020 in Brussels, Belgium, brings together scholars of constitutional law and political science from around the world to discuss the influence of populist politics on constitutional developments, the reasons for success or failure of constitutional defences, and potential ways out of the global […]

1 mei 2020

Power of law, or power over law?

Legal Research Master Conference 2020

The Legal Research Master Conference 2020 will be will be focused on questions regarding the interrelation of the power of law and other powers such as social power, political power, judicial power and economic power. Law has power. It can determine our behaviour, shape our choices, reward us or punish us. At the same time, […]

14 mei 2020 - 15 mei 2020

Conference on extradition and surrender

Leiden University, Utrecht University and Maastricht University are organizing a two day conference on extradition and surrender, offering a venue for practitioners and young scholars to exchange experiences and ideas on these subject matters. We aim to: Identify current trends and issues in both extradition law and the European arrest warrant mechanism (EAW); Identify the […]

14 mei 2020

Open (NVAIR-leden)bijeenkomst

Op donderdag, 14 mei 2020 houdt de NVAIR haar volgende open ledenbijeenkomst (inloop 13.00 uur, borrel 17.00 uur). Inmiddels heeft het bestuur een goede formule gevonden om de bijeenkomsten zeer aantrekkelijk te maken voor belangstellenden in het AI- en robotrecht. In de eerste plaats zijn dit de leden – inmiddels al zo’n 75 – maar […]

15 mei 2020

Symposium herstelgericht straffen en reclasseren

Tijdens dit symposium, georganiseerd door de Universiteit Utrecht en het Tijdschrift voor Herstelrecht, wordt besproken hoe de mogelijkheden voor herstel in de praktijk vorm krijgen. Waar lopen penitentiaire en reclasseringswerkers tegenaan? Wat hebben zij nodig om herstelgericht en slachtofferbewust werken te versterken? Organisatie Utrecht Centre for Accountability & Liability Law Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en […]

18 mei 2020

Inside and Outside Global Law

SGEL lecture by Hans Lindahl (University of Tilburg & Queen Mary University of London)

In this SGEL lecture Hans Lindahl (University of Tilburg & Queen Mary University of London) will speak about the inclusion and exclusion of international law in the context of globalisation, alter-globalisation and ant-globalisation movements. Additional information: https://acelg.uva.nl/shared/subsites/amsterdam-center-for-transformative-private-law/en/events/lectures/2020/05/inside-and-outside-global-law.html?origin=NNbmZp9aQo%2BamJ5mYbTLNw

4 juni 2020 - 5 juni 2020

Private Rights for Nature

CSECL Conference

CSECL hosts a two-day conference titled, Private Rights for Nature on 4-5 June 2020. The traditional civil codes distinguish between the law of persons and the law of things. This demarcation is however under pressure owing to the emerging transnational movement called Rights of Nature or Earth Jurisprudence. Around the world, natural entities that long […]

5 juni 2020

Symposium Ars Aequi

De rechter in de trias politica

Op 5 juni 2020 organiseert de redactie van Ars Aequi een symposium bij de Hoge Raad over de rechter in de trias politica. Markeer deze datum vast in je agenda! Meer informatie volgt binnen­kort, via Ars Aequi Maandblad, deze website en via social media: Facebook LinkedIn Twitter Instagram

12 juni 2020

“De rol van de advocaat in jeugdzaken: in het familierecht, het civiele jeugdrecht en het jeugdstrafrecht”

Seminar 

Dit jaar wijdt het CCRA het jaarlijkse seminar aan het onderwerp: ‘De rol van de advocaat in jeugdzaken: in het familierecht, het civiele jeugdrecht en het jeugdstrafrecht’. Deze rol is natuurlijk verschillend al naar gelang het rechtsterrein waarop de advocaat optreedt, maar mogelijk liggen hieraan wel dezelfde uitgangspunten ten grondslag, zoals artikel 12 IVRK (recht […]

18 juni 2020 - 19 juni 2020

Nederlandse Vereniging voor Criminologie Congres 2020

Georganiseerde misdaad

Het jaarlijkse congres van de Nederlandse Vereniging voor Criminologie vindt plaats op donderdag 18 en vrijdag 19 juni 2020, wederom in het Kamerlingh Onnes Gebouw in Leiden. Dit jaar willen we de aandacht richten op het thema: Georganiseerde misdaad – Ontwikkelingen en uitdagingen In drie plenaire sessies zullen vooraanstaande wetenschappers en toonaangevende professionals nader ingaan […]

20 juni 2020 - 21 juni 2020

The Politics of Method in EU Law

CSECL & LJXB Conference

In “Politics of Method in EU Law” we aim to shed light on the distributive implications of methodological choices in the study of EU law. The discussion regarding what is the correct, superior or most desirable way of studying law lurks in the background of academic debates across numerous legal fields. In EU law, too, […]

25 juni 2020 - 26 juni 2020

Legal argumentation: reasoned dissensus and common ground

International Conference | Call for Papers

On June 25 and 26, 2020, the International Conference ‘Legal argumentation: reasoned dissensus and common ground’ will take place at the Erasmus School of Law, Rotterdam, the Netherlands. A central aim of argumentation in legal discussions is a rational and reasonable solution of legal disagreements. To reach results that are acceptable in light of the […]