Agenda

24 oktober 2019

Legal implications of climate change: the case for circularity

ESCL Conference 2019

On October 24, 2019 the international ESCL Conference 2019 will take place in Delft. Central topics of this conference will be circularity and circular construction, in conjunction with procurement law, contract law, property law and competition law. Presentations from top legal scholars and law professors from all over Europe will provide different perspectives from different […]

24 oktober 2019

Symposium 25 jaar Algemene Wet Bestuursrecht

De Universiteit Maastricht en de rechtbank Limburg organiseren op donderdag 24 oktober 2019 een symposium ter ere van het 25-jarig bestaan van de Algemene wet bestuursrecht. Rechtsbescherming voor de burger was een centraal thema bij de invoering van de Algemene wet bestuursrecht. Wat is van dit uitgangspunt terechtgekomen? Hoe maatschappelijk effectief is de bestuursrechter? En […]

1 november 2019

Eyes on Insolvency 2019

Congres

Op vrijdag 1 november organiseert OO&R samen met RESOR ‘EYES on Insolvency 2019’. Dit congres vindt plaats in EYE te Amsterdam. Tijdens dit evenement staat het wetsvoorstel Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) centraal. Het wetsvoorstel voorziet in een regeling voor een pre-insolventieakkoord: een dwangakkoord buiten surseance en faillissement. Afgaande op het voorontwerp belooft het een […]

1 november 2019

Najaarsvergadering Vereniging voor Gezondheidsrecht

Op vrijdagmiddag 1 november 2019 wordt de najaarsvergadering van de Vereniging voor Gezondheidsrecht (VGR) gehouden. Het thema is ‘De invoering van de Wet verplichte GGZ en de Wet zorg en dwang’. Mr. N. (Niek) Benedictus, jurist CIZ, mr. drs. I.C. (Ico) Kloppenburg, beleidsmedewerker VNG, en mr. dr. E. (Emke) Plomp, jurist en psychiater, zullen dit […]

1 november 2019

Symposium Studiekring Normatieve uitleg

Schadevergoeding naar privaat- en bestuursrecht, met name bij schade door gaswinning

Sprekers: Ruth de Bock (A-G bij de HR; UvA Bregstein-leerstoel), Tijn Kortmann (Stibbe), Rogier Stijnen (Rb. Rotterdam), Fred Hammerstein (oud-raadsheer HR), Bas Kortmann (emeritus Radboud Univ.) en Jan van Dunné (emeritus EUR). Het artikel van Ruth de Bock in NJB 2019/1, p.19 e.v., “Mijnbouwschade in Groningen. Waar is de civiele rechter?” was de aanleiding voor […]

9 december 2019 - 10 december 2019

International Conference: ‘Private Law and Market Regulation in the Face of Contemporary Grand Challenges’

On 9-10 December 2019, the Faculty of Law of the University of Groningen will host an international conference ‘Private Law and Market Regulation in the Face of Contemporary Grand Challenges’. The conference is organized in collaboration with the Groningen Centre for European Financial Services Law (GCEFSL). The aim of this conference is to explore the […]

25 juni 2020 - 26 juni 2020

Legal argumentation: reasoned dissensus and common ground

International Conference | Call for Papers

On June 25 and 26, 2020, the International Conference ‘Legal argumentation: reasoned dissensus and common ground’ will take place at the Erasmus School of Law, Rotterdam, the Netherlands. A central aim of argumentation in legal discussions is a rational and reasonable solution of legal disagreements. To reach results that are acceptable in light of the […]