Agenda

06 april 2023 - 08 februari 2024

Environmental Law Lecture Series

Strengthening EU Environmental Law: Legal Perspectives on Greening Europe

This lecture series provides a set of important insights from environmental law scholars on how EU environmental law helps to achieve the aim of a high level of environmental protection in the European Union and across the world. With the European Green Deal from 11 December 2019 the European Commission tabled an ambitious legislative program, […]

28 september 2023 - 29 september 2023

COI Conference 2023: Towards just institutional approaches to conflict prevention and resolution

The 2023 Institutions for Conflict Resolution (COI) Conference ‘Towards just institutional approaches to conflict prevention and resolution’ aims to identify just institutional approaches that seek (real) conflict prevention and conflict resolution in the legal context. The theme of the Conference It is essential that substantive and procedural legal rules and public actors endeavour – in […]

29 september 2023

Groningen Centre for Energy Law and Sustainability 16-Year Anniversary Conference

The Groningen Centre for Energy Law and Sustainability (GCELS) is delighted to invite you to attend the GCELS 16-Year Anniversary Conference, which will be held on 29 September 2023, between 9.30 a.m. and 3 p.m. at the Oosterpoort in Groningen. At this conference, we look forward to debating three topical developments in energy law with […]

02 oktober 2023

16e Letselschadecongres – Medisch moeilijk objectiveerbaar letsel

Op 2 oktober 2023 vindt het 16e Groningse Letselschadecongres plaats. Het thema dit jaar is ‘Medisch moeilijk objectiveerbaar letsel’. In maart 2011 stond het Gronings Letselschadecongres in het teken van ‘Whiplash’. Aanleiding voor dat congres was mede gelegen in de worsteling van de letselschadepraktijk met de toen redelijk recent, in 2007, gewijzigde NVN-richtlijnen. Nog altijd […]

02 oktober 2023

Mensenrechten om de hoek

Studium Generale

Mensenrechten raken ons allemaal. Of het nu gaat om de vrijheid om verliefd te worden op wie je wilt, of om je mening te uiten. Mensenrechtenverdragen zijn er om deze wezenlijke rechten te garanderen. Maar hoe actueel zijn ze nog in onze snel veranderende wereld? Waarom gaat het toch vaak mis? En wat kun jij […]

05 oktober 2023

Publiekrecht & digitalisering

Zijn de bestaande publiekrechtelijke kaders voldoende in staat om technologische ontwikkelingen als spyware, zelfrijdende auto’s, micro-targeting en fraude-opsporingssystemen te reguleren? Op donderdag 5 oktober van 13.00 tot 17.00 uur organiseert het onderzoekscentrum voor Staat en Recht het congres ‘Publiekrecht & digitalisering’. Aansluitend is een borrel. Deelname is gratis. Programma 13:00     Inloop 13:30     Presentaties door Maartje […]

05 oktober 2023 - 06 oktober 2023

17th GREIT Conference

National (Tax) Autonomy and the European Union: Revival or Demise?

We are excited to announce that the Group for Research on European and International Taxation (GREIT) will hold its conference “National (Tax) Autonomy and the European Union: Revival or Demise?” on 5 and 6 October 2023 at Maastricht University. This conference aims to bring together leading experts, researchers, and academics from various disciplines to discuss […]

05 oktober 2023

Dag van de Omgevingswet 2023

5 oktober: inwerkingstredingscongres

De invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024 is door de Eerste Kamer goedgekeurd. Dat betekent dat komende 5 oktober de laatste Dag van de Omgevingswet vóór de invoering is. Ontmoet deze dag collega’s en experts, deel ervaringen over de implementatie én inzichten over de laatste ontwikkelingen! De volgende editie van de Dag van […]

05 oktober 2023

De COVID-19 pandemie en de evolutie van het gezondheidsrecht wereldwijd

De COVID-19-pandemie heeft de mondiale besturen en het internationaal recht op hun grondvesten doen schudden. Het heeft de internationale gemeenschap gedwongen zich rekenschap te geven van de complexe interacties tussen de mondiale gezondheidswetgeving en het bestuur en andere wettelijke en beleidsregelingen. De huidige WHO-onderhandelingen over een nieuw “pandemieverdrag” en een herziening van de Internationale Gezondheidsregeling […]

05 oktober 2023

Freedom Lecture by Susan Kigula

Impact Café

Impact Café invites you to attend the Freedom Lecture by Susan Kigula. She has an impressive story to share. Susan tells how she was sentenced to death in 2002 and began studying law while she was ‘on death row’. On behalf of all 418 people sentenced to death, she sued the state of Uganda. In […]

07 oktober 2023

Paul Scholten-studieochtend

Scholten, meer dan een rechtsgeleerde

Op zaterdag 7 oktober a.s. organiseert het juristennetwerk van ForumC weer de jaarlijkse Paul Scholten- studieochtend. Het thema is dit jaar: De gewetensbeslissing in Scholtens rechtsmethodologie. Paul Scholten (1875-1946) is onder juristen vooral bekend als de auteur die zoveel nadruk legde op het geweten van de rechter in het proces van rechtsvinding. En dan in […]

07 oktober 2023

Hoe leggen we de macht van Big Tech aan banden?

Studium Generale

In onze digitaliserende samenleving zijn techbedrijven als Meta, Apple en Microsoft uitgegroeid tot gigantische concentraties van macht. Een nieuwe ‘aristocratie’ van CEO-grootaandeelhouders in Seattle en Silicon Valley bepaalt welke informatie mensen te zien krijgen, welke nieuwe technologie wordt ontwikkeld, en welke risico’s daarbij aanvaardbaar zijn. Recht op privacy Reijer Passchier, hoogleraar Digitalisering en de democratische […]

11 oktober 2023

De rechtsstaat: beschermd en bedreigd

Rechtenstudenten in gesprek met voormalig president van de Hoge Raad en eredoctor Geert Corstens

Een goede toegang tot het recht voor iedereen. Dat is waar Geert Corstens zich als president van de Hoge Raad sterk voor heeft ingezet. Is zijn missie geslaagd? En hoe kijkt hij aan tegen  actuele  strafrechtzaken en juridische misstanden? Kom luisteren hoe studenten van de rechtenfaculteit hem het hemd van het lijf vragen, en stel […]

11 oktober 2023

Symposium ‘Waarderen van ondernemingen’

Op woensdagmiddag 11 oktober 2023 organiseren de redactie van het Tijdschrift voor vennootschapsrecht, rechtspersonenrecht en ondernemingsbestuur (TvOB) en Uitgeverij Paris het symposium ‘Waarderen van ondernemingen. Een TvOB-symposium over theorie en (rechts)praktijk’. Tijdens dit symposium staat het waarderen van ondernemingen centraal. Vennootschapsrechtelijke, fiscale en bedrijfseconomische onderwerpen raken en overlappen elkaar en worden benaderd vanuit een multidisciplinaire […]

12 oktober 2023

Belasting voor de allerrijksten

Lezing en gesprek met belastingjurist Diana van Hout en rechtsfilosoof Ronald Tinnevelt

“Belast de superrijken, en wel nu meteen.” Dat was de boodschap van meer dan tweehonderd superrijken begin dit jaar in een brief aan regeringsleiders. Volgens hen bestaat de wereld nu uit uitersten die gevaarlijk ver uit elkaar liggen en zelden lang worden getolereerd. Is meer vermogensbelasting voor de rijken een stap in de richting van […]

12 oktober 2023

Vergroeningsmaatregelen onder het vernieuwde Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

De aanleiding voor het organiseren van een themamiddag is het vernieuwde Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027. Het GLB ondersteunt agrariërs die hun bedrijf willen verduurzamen en die een bijdrage leveren aan het verbeteren van milieu biodiversiteit, klimaat en water. Inkomenssteun blijft het kerninstrument onder het GLB om landbouwers te stimuleren om verduurzamings- en vergroeningsmaatregelen op hun gronden […]

13 oktober 2023

Symposium: De terugkeer van de burger in de rechtsstaat

Dit symposium wordt georganiseerd door het Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging (Universiteit Utrecht), met deelname van leden van de Staatscommissie rechtsstaat, en wordt gevolgd door de oratie van prof. Jurgen Goossens met als titel ‘De terugkeer van het staatsrecht’.. Aanmelding: https://forms.uu.nl/universiteitutrecht-rebo/rgl-symposium-rechtsstaat Meer informatie: https://www.uu.nl/agenda/symposium-de-terugkeer-van-de-burger-in-de-rechtsstaat

13 oktober 2023

Netwerkevenement Law for Health

Het recht geeft op verschillende manieren vorm aan gezondheid. Het kan gezond en veilig gedrag aanmoedigen en geeft vorm aan de fysieke en sociale omgeving. Toch kan het recht ook, soms incidenteel, onze gezondheid schaden. Het is daarom belangrijk om na te denken over hoe we het recht als instrument kunnen gebruiken om zo goed […]

17 oktober 2023

‘Bescherming van kinderrechten bij huisvestingsvraagstukken’

CCRA webinar

Op 17 oktober 2023 organiseert de CCRA een webinar met als thema ‘Bescherming van kinderrechten bij huisvestingsvraagstukken’. Spreker is hoogleraar prof.dr. M (Michel) Vols. Doelgroep Advocaten, rechters, medewerkers van organisaties als de Raad, instellingen van jeugdzorg/jeugdhulpverlening, pedagogen, Kinderombudsman en DCI, promovendi, studenten en andere belangstellenden. Kosten: € 50 voor juristen en andere geïnteresseerden; € 25 […]

23 oktober 2023

The road to climate justice

Climate change is fastly becoming the leading cause of human rights violations worldwide. Floods and forest fires leave people homeless, extreme weather conditions affect food supplies, and droughts and rising sea levels cause people to flee. The world’s poorest countries are paying the heaviest price. How can we protect the interests of those who suffer […]

25 oktober 2023

ZOOM lezing – ‘Climate change, human rights and health’

Op woensdag 25 oktober 2023 zal Dr. Ian Fry een ZOOM lezing verzorgen met als titel ‘Climate change, human rights and health’. Dr. Fry is de UN Special Rapporteur on the promotion and protection of Human Rights in the context of Climate Change, Geneva. De lezing wordt georganiseerd in het kader van de lezingenreeks ‘Gezondheidszorg, recht […]

26 oktober 2023

De toekomst van maatschappelijk verantwoord aanbesteden: juridische mogelijkheden én verplichtingen

Van regulering over ‘hoe in te kopen’ naar ‘wat in te kopen'

Maatschappelijk verantwoord aanbesteden heeft een groot potentieel om bij te dragen aan groene en sociale doelstellingen in de maatschappij. De strijd tegen klimaatverandering en sociale ongelijkheid loopt echter tegen obstakels aan en wil op veel plekken in Nederland en de EU niet effectief van de grond komen. Ook het recht staat vaak ter discussie. Inmiddels […]

26 oktober 2023

ACTL-CPT Talks: In discussion with Rosa Freitas Soares, “The Portuguese NHR Regime: A Special Tax Regime or a Means Towards the Elimination of Double Taxation?”.

During this webinar, Rosa Freitas Soares (Senior Researcher and Board Member at NOVA School of Law Lisbon) will focus on the Portuguese Non-Habitual Residents (NHR) regime, in particular reflecting on whether the NHR regime enacted by Portugal in 2010 is a special tax regime or should be instead viewed as a means to facilitate the […]

27 oktober 2023

TiFB-symposium: ‘Familiebedrijven: Toekomstig fiscaal en sociaaleconomisch beleid’

Bent u geïnteresseerd in de rol van familiebedrijven in onze samenleving? Wilt u meer weten over de impact van het toekomstige fiscale en sociaaleconomische beleid op familiebedrijven? Dan mag u het TiFB-symposium op vrijdagmiddag 27 oktober 2023 niet missen! Waarom deelnemen? Dit symposium biedt een unieke kans om inzicht te krijgen in de rol die […]

27 oktober 2023

“Ecological Jurisprudence: The Shape of Legality at its Own Last Frontier (a Private International Law Approach)”

Prof. Dr. Horatia Muir Watt - Maastricht Private Law Lecture 2023

The Maastricht Private Law Lecture, hosted by the Maastricht Department of Private Law, is an annual event at which a most distinguished scholar is invited to give a lecture on a topic related to the wide field of private law. The lecture will be after an interactive seminar with PhD-researchers. The 2023 Maastricht Private Law […]

02 november 2023

Toen, nu en STRAKS

RSJ-congres

Op 2 november 2023 organiseert de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) een congres in het kader van het 70-jarig bestaan van de RSJ. Het thema van de dag is ‘toen, nu en STRAKS’ op de domeinen waarop de RSJ actief is, te weten: gevangeniswezen, reclassering, forensische psychiatrie en jeugdbescherming. RSJ-congres Het congres staat in […]

02 november 2023

Miek de Langen-lezing 2023

‘Regulering van de voortplantingsmarkt vanuit het perspectief van kinderrechten’

Spreker: prof. dr. mr. BC van Beers Op donderdag 2 november zal prof. mr. BC van Beers de Miek de Langen-lezing van 2023 in samenwerking met SPUI25 verzorgen. Het onderwerp van dit jaar is: ‘Regulering van de voortplantingsmarkt vanuit het perspectief van kinderrechten’ Miek de Langen-lezing Deze jaarlijks terugkerende lezing is opgedragen aan Miek de Langen. […]

09 november 2023 - 10 november 2023

Ucall Conference Announcement & Call For Papers: autonomy, algorithms and accountability

On the 9th and 10th of November 2023 the Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (UCALL) will host its annual conference, on the challenges artificial intelligence poses for accountability, liability and law. Adaptive or self-learning algorithms are increasingly common in our day-to day lives. The ability of algorithms to learn and adapt is essential […]

10 november 2023

Nationale Milieudag 2023: Planetair denken en doen

Nationale Milieudag 2023

\Klimaatrechtvaardigheid komt steeds centraler te staan op allerlei plekken in de maatschappij. Dat is goed, maar er is meer nodig: een breder perspectief, wervende verhalen en goede ideeën en praktische acties uit vele disciplines en sectoren. Onder de noemer planeetrechtvaardigheid gaan we die brede perspectief verkennen en concreet invullen. Want hoe blij zijn we met […]

10 november 2023

Access to Justice Day

Access to justice for victims of labour rights violations: innovative paths to conflict resolution

On 10 November 2023 the Radboud Law Clinic and the Institutions for Conflict Resolution research group, organize the first Access to Justice Day with the theme: ‘Access to justice for victims of labour rights violations: innovative paths to conflict resolution’. The day features presentations of (human-rights related) research projects by the Clinic students and alumni, […]

17 november 2023

ITEM Jaarconferentie 2023 in samenwerking met Provincie Zuid-Holland

Infrastructuur en mobiliteit: “Sterke verbindingen met buurlanden, gericht op een duurzame en leefbare samenleving over de grens”

Actuele Europese ontwikkelingen op het gebied van energietransitie en waterstof laat zien dat voor impactvolle oplossingen, grensoverschrijdende samenwerking tussen verschillende overheidslagen een randvoorwaarde is. Goed functionerende Europese transportcorridors zijn essentieel voor het welslagen van een duurzame en leefbare samenleving. Corridors zijn per definitie grensoverstijgend en hebben o.a. aandacht voor thema’s buisleidingen, havens (waterstof) en spoor. […]

17 november 2023

Catalyzing sustainable food systems amidst urgency and contestation – The role of EU law and governance

ACELG Annual Conference 2023

The EU food system is at a crossroads. It faces interrelated environmental, climate, health, and social challenges, which together require urgent systemic change. Since the adoption of the EU Farm to Fork and Biodiversity Strategies as part of the EU Green Deal, the European Union has embarked on one of the world’s most ambitious efforts […]

20 november 2023

Inequalities and social-environmental justice in the EU climate transition: what role for legal rights and processes?

Professor Chiara Armeni, Université libre de Bruxelles, will be discussing her new paper exploring the multiple and intersectional inequalities arising from the climate transition. Could focusing on the role of law strengthen legal rights and processes to support a more integrated framework for social-environmental justice under the European Green Deal? Abstract The climate crisis shapes […]

29 november 2023

Transgenderrechten onder druk

In je recht

Hoe beschermen we de mensenrechten van trans personen? Met o.a. dr. Marjolein van den Brink en Brand Berghouwer. De ‘antigenderbeweging’ wordt steeds feller. Ze verzet zich tegen de nieuwe Transgenderwet, die het makkelijker moet maken om je geslacht te wijzigen. Trans personen, die bovengemiddeld vaak het slachtoffer zijn van intimidatie, geweld en discriminatie, worden als […]

30 november 2023

SIM Peter Baehr-lezing 2023: Human Rights and the International Court of Justice

Hilary Charlesworth, Judge at the International Court of Justice

Het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM) van de Universiteit Utrecht nodigt u van harte uit voor de SIM Peter Baehr-lezing 2023 ter gelegenheid van ons 42-jarig bestaan. Hilary Charlesworth, zowel een gerenommeerd wetenschapper op het gebied van internationaal recht en mensenrechten als thans werkzaam als rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag, zal de […]