Agenda

20 juli 2020 - 21 juli 2020

Webinars jeugdrecht in coronatijd

CCRA

Ook de activiteiten van het CCRA hebben ten gevolge van de corona-maatregelen de afgelopen maanden geen doorgang kunnen vinden. Dat gold ook voor het op 12 juni geplande seminar over de rol van de advocaat in familie- en jeugdzaken. Om deze zomer toch niet zomaar – zonder enige activiteit – voorbij te laten gaan, biedt […]

16 oktober 2020

Symposium Ars Aequi

De rechter in de trias politica

Op 16 oktober 2020 organiseert de redactie van Ars Aequi een symposium bij de Hoge Raad over de rechter in de trias politica. Markeer deze datum vast in je agenda! Meer informatie volgt, via Ars Aequi Maandblad, deze website en via social media: Facebook LinkedIn Twitter Instagram

16 oktober 2020

SIM Peter Baehr lezing 2020: Ensuring human rights for all in the digital age

Het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM) aan de Universiteit Utrecht, nodigt iedereen van harte uit om de SIM Peter Baehr lezing van 2020 bij te wonen, ter ere van de 39ste verjaardag van het instituut. We zijn blij dat Nani Jansen Reventlow, directeur van het Digital Freedom Fund, dit jaar onze spreker wil zijn. De […]

23 oktober 2020

Police Practices and Beliefs about Suspect Interviews in Europe (conference)

A Criminal Law event

The conference will present the results and discuss the implications of a self-reported survey of police investigators concerning suspect interviews in Europe. The survey was conducted across six countries: Belgium, Germany, Netherlands, Norway, Spain and Sweden. As suspect interviews are vital to the process of solving crimes and serving justice, improving interviewing practices is essential. […]

6 november 2020

Jaarvergadering Vereniging voor Gezondheidsrecht 2020

‘Medische hulpmiddelen: eindelijk goed geregeld?’

Op vrijdag 6 november 2020 zal de Vereniging voor Gezondheidsrecht haar jaarvergadering houden. Bij deze bijeenkomst zijn leden en andere belangstellenden van harte welkom. Centraal daarbij staat het door drie preadviseurs uitgebrachte preadvies met als titel: ‘Medische hulpmiddelen: eindelijk goed geregeld?’ onderverdeeld in thema’s over: ‘De verordeningen voor medische hulpmiddelen en IVDs en de implementatie […]

21 januari 2021

Symposium 5 jaar nieuwe arbitragewet

Nieuwe datum

Op 21 januari 2021 organiseren de rechtenfaculteiten van de universiteiten van Groningen, Maastricht, Leiden en Rotterdam in samenwerking met de Dutch Arbitration Association een symposium ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van de huidige arbitragewet. Dit symposium zou oorspronkelijk plaatsvinden op 26 maart 2020. Tijdens het symposium zal worden ingegaan op de vraag of de […]