Agenda

16 september 2021 - 8 december 2021

Webinar reeks: de rechtsstaat en de private macht

Erasmus School of Law organiseert met de steun van Law and Political Economy in Europe Network een webinar reeks in het kader van de rechtsstaat en de private macht. De webinars vinden plaats van september tot december 2021 en zijn gefocust op de volgende vragen: Hoe genereert het recht de private macht? Door welke verboden of […]

2 november 2021

The ECJ’s decision in Komstroy and the future of the Energy Charter Treaty

SGEL Lecture

This webinar discusses the implications of the ECJ’s ruling in Komstroy for the future of Energy Charter Treaty (a multilateral treaty to which the EU, 26 Member States, and several third countries are party). Komstroy is the latest development in the ongoing clash between EU and international investment law. It makes clear that there is no […]

3 november 2021

“Het veranderende kindbeeld in het recht en de ontwikkelingen in het kinderstrafrecht”

Miek de Langen-lezing

De manier waarop wij over kinderen denken beïnvloedt het kinderstrafrecht. Pietje Bell, Ciske de Rat, Pluk van de Petteflat – ze lieten hun sporen na in wet en rechtspraak. Hoe staat het nu met het beeld van het kind in jeugdliteratuur en wat is de invloed daarvan op het strafrechtelijk beleid? Prof. mr. Ybo Buruma […]

4 november 2021

Studium Generale-lezing ‘Gezondheidsrecht tijdens en na de coronacrisis’

Mogen artsen beslissen wie wel en niet op de IC wordt behandeld? Mag een werkgever je de toegang tot kantoor weigeren als je niet gevaccineerd bent? Over deze en andere vragen spreekt hoogleraar Privaatrecht Jac Rinkes tijdens de tweede Studium Generale-lezing ‘Gezondheidsrecht tijdens en na de coronacrisis’ op 4 november 2021 in de Bibliotheek in […]

4 november 2021

The Piet Sanders lecture series

Keynote by Professor Katharina Pistor

With this lecture by Professor Katharina Pistor, Erasmus School of Law pays tribute to the honorary doctorate she received from Erasmus University Rotterdam in 2020, in recognition of her pioneering multidisciplinary research on the relationship and interaction between finance, financial markets, and law. Katharina Pistor is an extraordinary bridge-builder between the legal and economic disciplines […]

5 november 2021

Jaarvergadering Vereniging voor Bestuursrecht (VAR)

Op vrijdag 5 november 2021 vindt de jaarvergadering van de Vereniging voor Bestuursrecht (VAR) plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. Het thema van de jaarvergadering is ‘bestuursrecht in tijden van crisis’. De preadviezen worden geschreven door Jacobine van den Brink (UvA), Jan-Peter Loof (College voor de Rechten van de Mens), Jurien Korzelius (gemeente Amsterdam) en […]

12 november 2021

Conferentie ‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen in Nederland’

De regulering van multinationals stelt ons voor uitdagende vragen, met name in situaties waar bedrijfsactiviteiten een negatieve impact hebben. De huidige ontwikkelingen laten een transformatie zien van vrijwillige en sector gestuurde richtlijnen naar juridisch bindende vereisten om wereldwijd maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Wat betekent dit voor bedrijven en de mensen die door hun activiteiten worden […]

15 november 2021

“Europe: As good as it gets?”

Vijfde jaarlijkse Johan Willem Beyen-lezing over Europese governance

De vijfde jaarlijkse Johan Willem Beyen-lezing wordt op 15 november 2021 door Caroline de Gruyter gehouden ter gelegenheid van de Europese Governance Dag in Utrecht. De lezing heeft als titel: ‘Europe: As good as it gets? Op European Governance Day viert de Faculteit der Recht, Economie, Bestuur en Organisatie van de Universiteit Utrecht de prestigieuze […]

17 november 2021

Enhanced Exchange of Information in Financial Investigations

Symposium organized by the Department of Criminal Law and Criminology, University of Groningen

Financial transgressions and irregularities are becoming increasingly international in nature, due to improving technologies in connectivity, and facilitated by the global financial system. At the same time, government authorities face many difficulties and delays in investigating financial and tax crimes and irregularities. In order to keep up with developments, governments have devised advanced methods of […]

18 november 2021 - 19 november 2021

Symposium over de mensenrechten van toekomstige generaties

Op 18 en 19 november organiseert Loevestein, in samenwerking met Maastricht University en Lab Toekomstige Generaties een symposium over de mensenrechten van toekomstige generaties. Het symposium wordt georganiseerd tijdens het Hugo de Grootjaar. In dit themajaar wordt het gedachtegoed van Hugo de Groot herdacht, 400 jaar na zijn spectaculaire ontsnapping uit Loevestein in 1621. Tijdens […]

18 november 2021

Emerging Voices in EU Law Workshop

European Union Law & Social Justice

With regards to social justice issues, the European Union is facing a growing number of simultaneous challenges: high levels of poverty and social exclusion, the accelerating climate emergency, the increasing reliance on non-transparent new technologies for decision-making, as well as the persistence of race, gender and other forms of inequalities in post-colonial (or neo-colonial) contexts. […]

22 november 2021

‘Having a Purpose in Life: Good for Corporations, Good for Society?’

Seminar

Increasingly, corporations are being asked to provide a statement of their ‘purpose’. The background of these appeals lies in a growing societal discontent with the short-term profit-orientations of many (larger) corporations. In a purpose statement, corporations would reveal what they see themselves contributing to society at large. This would help to re-embed them in society, […]

24 november 2021

Legal Valley Kenniscafé: liber amicorum Fred Hammerstein

Op woensdag 24 november vindt weer het eerste fysieke Legal Valley Kenniscafé plaats. Tijdens dit bijzondere kenniscafé krijgt Fred Hammerstein, ex-voorzitter van Legal Valley, een vriendenboek aangeboden. Dit vriendenboek gaat over recht en de rechtspraak vanaf 2040. Niet in de vorm van een visionaire schets hoe het dan zou kúnnen zijn, maar als een voltooide missie die […]

25 november 2021

Exploring the Legal Archive on Race: Methodological Challenges

Prof.dr.mr. Betty de Hart, Vrije Universiteit Amsterdam

Betty de Hart is hoogleraar transnationale gezinnen en migratierecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze verricht juridisch, historisch en empirisch onderzoek naar de nationale, Europese en internationale regels waarmee transnationale families te maken krijgen, de opvattingen achter deze regels en de impact die deze regels hebben op het dagelijks leven van transnationale gezinnen. In 2017 […]

2 december 2021 - 3 december 2021

Conferentie: ‘secondary sanctions in the international legal order’

Op donderdag 2 en vrijdag 3 december 2021 organiseren het Ghent Rolin-Jaequemyns International Law Institute (GRILI) en het Utrecht Centre for Regulation and Enforcement in Europe (RENFORCE) een tweedaagse internationale conferentie over secundaire sancties. De conferentie wil zowel het internationale rechtskader voor dergelijke sancties en de mogelijke rechtsmiddelen om deze aan te vechten onderzoeken, als nagaan hoe […]

2 december 2021

PwC Pensioenlezing 2021 en Inaugurele rede prof. mr. dr. Bastiaan Starink

Donderdagmiddag 2 december 2021 om 16.15 uur spreekt Bastiaan Starink zijn inaugurele rede uit ter aanvaarding van de bijzondere leerstoel Arbeidsmarkt, Pensioenen en Belasting. Voorafgaand aan deze academische plechtigheid vindt de jaarlijkse PwC Pensioenlezing plaats, georganiseerd door het Competence Centre for Pension Research van Tilburg University. De 17e editie alweer, deze keer met als titel […]

3 december 2021

On the Crossroads of Law and Economics Workshop: Crime and Computational Methods

EUR Workshop

It is our pleasure to invite you to our bi-annual Workshop at the Crossroads of Law and Economics, this time on the topic of criminal law and criminal justice system, as investigated using computational methods. The workshop is co-organised by Erasmus School of Law and Erasmus School of Economics, with the support of Erasmus Centre […]

7 december 2021

Klassenjustitie in 2021

Studium Generale

Van ongelijke behandeling op straat tot vooroordelen in de rechtszaal. Uit onderzoek blijkt dat ons rechtssysteem onderscheid maakt op basis van afkomst. Hoe kunnen we dit voorkomen? En wat als je het gevoel hebt dat je geen eerlijk proces hebt gehad? Met jurist en psycholoog mr. dr. Liesbeth Hulst en rechtswetenschappers mr. dr. Joep Lindeman (UU) […]

9 december 2021

Symposium Kinderrechten in de Gezondheidszorg

Doel Op het symposium bespreken we de rechten van kinderen in de gezondheidszorg in verschillende contexten en benoemen bestaande knelpunten en problemen daaromtrent. Dit als basis voor een komende onderzoeks- en samenwerkingsagenda. Doelgroep Het symposium is voor professionals die betrokken zijn bij de medische zorg voor kinderen en die een bijzondere interesse hebben voor de […]

20 januari 2022 - 22 januari 2022

RESCHEDULED | International Conference on Tobacco, Law and Human Rights: crossing borders, spaces and substances

Conference organizers: Prof. Brigit Toebes, Dr. Katerina Tsampi, Michelle Bruijn, LLM The ESNLT organizes an international conference on tobacco, law and human rights. The conference will take place on 4-6 November 2021 at the University of Groningen, the Netherlands. Hopefully by then, it will be possible to organize a physical conference. For this conference, ESNLT […]

28 januari 2022 - 29 januari 2022

Internationale conferentie over mensenhandel en seksuele uitbuiting

De Open Universiteit, het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) en de Vrije Universiteit organiseren op 28 en 29 januari 2022 een conferentie over mensenhandel en seksuele uitbuiting. Tijdens deze internationale conferentie worden onderzoek en ervaringen uitgewisseld en gaan deskundigen uit praktijk en wetenschap met elkaar in discussie over interventies tegen mensenhandel. Presentaties, paneldiscussies en workshops […]

19 mei 2022 - 20 mei 2022

Corporate Responsibility and Liability in relation to Climate Change

Ucall Conference & Call for Papers

On the 19th and 20th of May 2022 the Utrecht Centre for Accountability and Liability Law will host an international conference on the responsibility and liability of corporate actors in relation to climate change. In this conference we aim to 1) address developments in specific areas of the law within the context of corporate responsibility […]