Agenda

26 mei 2024

SPUI25: Democracy Erodes from the Top: Leaders, Citizens, and the Challenge of Populism in Europe

A seeming explosion of support for right-wing populist parties has triggered widespread fears that liberal democracy is facing its worst crisis since the 1930s. In his book Democracy Erodes from the Top, Larry Bartels reveals that the real crisis stems not from an increasingly populist public but from political leaders who exploit or mismanage the […]

27 mei 2024

SPUI25: Democracy Erodes from the Top: Leaders, Citizens, and the Challenge of Populism in Europe

A seeming explosion of support for right-wing populist parties has triggered widespread fears that liberal democracy is facing its worst crisis since the 1930s. In his book Democracy Erodes from the Top, Larry Bartels reveals that the real crisis stems not from an increasingly populist public but from political leaders who exploit or mismanage the […]

28 mei 2024

Open sessie over democratie

Liberale democratieën zijn al lange tijd in opkomst. In de decennia na de val van de Muur nam het aantal democratiserende landen sterk toe. In steeds meer landen werden vrije verkiezingen gehouden, was er persvrijheid, vrijheid van vereniging, vrijheid van vergadering. In steeds meer landen werd ook de uitoefening van de staatsmacht aan wetten onderworpen. […]

29 mei 2024

SPUI25: The Meta Case

Challenging discriminatory algorithms through legal means

Is Facebook potentially violating Dutch equality laws? In this event, leading up to a hearing of the case before the Netherlands Institute for Human Rights against digital giant Meta, we delve into the origins of this Meta Case and engage in a broader conversation about how technological developments can reflect, identify, and address societal issues […]

31 mei 2024

Informatiehuishouding, wetsanalyse en wendbare wetsuitvoering

Symposium

Digitale ICT wordt door de overheid op steeds meer plekken ingezet. Ook voor uitvoering van wetgeving. Hoe wordt ervoor gezorgd dat dit proces juridisch deugdelijk is en geldende wet- en regelgeving juist worden gereflecteerd? Het symposium ‘Informatiehuishouding, wetsanalyse en wendbare wetsuitvoering’ vindt plaats op 31 mei 2024 in Heerlen, voorafgaand aan de oratie van Reijer […]

03 juni 2024

Futuring Private Law Lecture Series with Christian Iaione (LUISS/KNAW)

Amsterdam Centre for Transformative Private Law

On Monday June 3rd, Christian Iaione (LUISS/KNAW) will give a lecture as part of our Futuring Private Law lecture series (2023-2024), titled, Law and Policy of Sustainable Innovation: a public-private law conundrum. Christian Iaione is a professor of public law teaching courses on urban law & policy, law & policy of innovation & climate change […]

04 juni 2024

Hoe zorgen we dat Heerlen geen tweede Groningen wordt?

Studium Generale

Verzakkingen of scheuren door vroegere steenkoolwinning: je zult er maar mee zitten. Laten we leren van het debacle in Groningen en het beter aanpakken bij de huidige afwikkeling van schadeclaims in Limburg, zeggen hoogleraar Michiel Tjepkema en de Heerlense wethouder Casper Gelderblom. In Podium Royal Heerlen gaan wetenschapper en wethouder in gesprek over de juridische […]

05 juni 2024

Symposium verslaving en middelengebruik in detentie

Op 5 juni vindt er een symposium plaats waarbij wetenschappers, beleidsmedewerkers en praktijkbeoefenaars vanuit verschillende disciplines samenkomen om de problemen van verslaving en middelengebruik in detentie aan de kaak te stellen. Het centrale doel van de bijeenkomst is nadenken over de wijze waarop het Nederlandse penitentiaire recht en detentiebeleid kan bijdragen aan het verminderen van […]

06 juni 2024

Kinderrechten tussen vreemdelingen- en familierecht

CCRA Voorjaarsseminar

Het CCRA voorjaarsseminar 2024 zal in het teken staan van de minderjarige in het vreemdelingenrecht. Waar het familierecht zich de afgelopen jaren steeds verder heeft ontwikkeld, is uit het onderzoek van het CCRA naar de doorwerking van het IVRK in de Nederlandse rechtspraak gebleken dat kinderrechten in de benadering van minderjarige asielzoekers minder centraal staan. […]

06 juni 2024

Sharing Days – De toekomst van Europa: hoe werkt ‘public engagement’ in de praktijk?

6 juni, de dag van de Europese verkiezingen! Daarom staan prof. Hanneke van Eijken (democratie en rechtsstaat) en dr. Pauline Phoa (Europees recht) stil bij het verhaal én de toekomst van Europa. Welke mythes leven er eigenlijk over de EU en slagen we erin om die waar nodig te doorbreken? Tijdens deze talk delen Hanneke en Pauline geleerde lessen […]

14 juni 2024

Symposium ‘Open publiekrecht’

en aansluitend de oratie van Coen Modderman

Openheid – of juist een gebrek daaraan – kan in verschillende opzichten een belangrijke rol spelen in het publiekrecht en openbaar bestuur. Denk aan de openheid van ambtenaar naar burger of aan de inzet van digitale technologie in het decentraal bestuur. Op vrijdag 14 juni 2024 organiseert de faculteit Rechtswetenschappen van de Open Universiteit het […]

19 juni 2024

The effectiveness of human rights in a multilevel legal order under threat?

Seminar & inaugural lecture of prof. dr. Jasper Krommendijk

Human rights and the rule of law have been under threat in recent years. Academics have criticised human rights for their failure to address socio-economic inequality (e.g. Moyn) or proclaimed the ‘endtimes of human rights’ (Hopgood) and a ‘post-human rights era’ (Wuerth). Human rights courts and monitoring bodies are increasingly contested by politicians and segments of […]

20 juni 2024

RUNOMI annual congress 2024

Migrant inclusion in theory and practice – debunking myths and redrawing maps in the field of migration

The theme of this year’s edition reflects the two keynote speeches that will be delivered by professors Hein de Haas (University of Amsterdam) and Henk van Houtum (Radboud University) related to their recent publications. De Haas will talk about his widely acclaimed book How Migration Really Works? A factful Guide to the Most Divisive Issues in Politics (Penguin, 2023) in which he […]

20 juni 2024

Bestuursrecht en Omgevingswet: theorie en praktijk

Bijeenkomst VMR-VAR

Met de komst van de eigen aardigheden van de Omgevingswet zijn in het omgevings- en milieurecht belangrijke vernieuwingen geïntroduceerd. De invoering is ook relevant voor de beoefenaren van het algemeen bestuurs(proces)recht. Begeleid door deskundige sprekers, passeren op 20 juni de meest interessante en actuele vernieuwingen op het terrein van het omgevingsbestuursrecht de revue. Denk aan […]

25 juni 2024

Rondetafelbijeenkomst: ‘De effecten van AI op de rechtspraak geëvalueerd vanuit drie perspectieven’

In 2019 werd in Rechtstreeks in een redactioneel geconcludeerd dat ‘big data en AI een onvermijdelijke invloed gaan uitoefenen op de rechtspraak, maar dat het volstrekt onduidelijk is op welke wijzen en met welke effecten’. Deze ontwikkeling kan processen binnen de Rechtspraak beïnvloeden, maar ook het eindproduct, de rechterlijke uitspraak. De ontwikkelingen op het terrein van AI […]

27 juni 2024

Collectivisering in het privaatrecht

Symposium

o.l.v. Sjef van Erp, Sébastien De Rey en Marleen van Uchelen Hoewel het privaatrecht zich van oudsher richt op private rechtsverhoudingen en de bescherming van individuele belangen, wordt het in de 21e eeuw uitgedaagd door vragen die deze individuele belangen overstijgen. Zo ziet het aansprakelijkheidsrecht zich recent geconfronteerd met klimaatzaken en afwikkeling van massaschade in […]

27 juni 2024

VBR Property Law Lab 2024: Digitaal goederenrecht

Op donderdag 27 juni 2024 organiseert de Vereniging voor Burgerlijk Recht het jaarlijkse Property Law Lab. Het onderwerp van dit jaar is “Digitaal goederenrecht”. Lodewijk van Setten, directeur van DLT Solutions en Trilitech, leidt het onderwerp in met aandacht voor blockchain en tokenisation, aan de hand van enkele casus uit de internationale praktijk. Emil Verheul, […]

02 september 2024

Prof. Dr. Ernst Hirsch Ballin: Methoden van Rechtswetenschap

De huidige stand en de nieuwe perspectieven in tijden van complexe, grensoverschrijdende verbindingen

Ter ere van het 60-jarig bestaan en de aanvang van het nieuwe academische jaar organiseert Tilburg University een symposium. Tijdens dit evenement zal Prof. Dr. Ernst Hirsch Ballin zijn nieuwe boek presenteren en een lezing verzorgen. Aansluitend zullen sprekers uit diverse domeinen hierop reflecteren. Meer informatie: https://www.tilburguniversity.edu/nl/over/schools/law/nieuws/agenda/methoden-rechtswetenschap  

25 september 2024 - 27 september 2024

The Right to Social Security: a new dawn!

The Conference “The Right to Social Security: a new dawn!” brings together the MoveS seminar on EU Fundamental Rights for cross-border workers, Prof. Vonk’s inaugural lecture, and the annual EISS conference on Contemporary Challenges for the Fundamental Right of Social Security. Modern welfare states face many challenges: the cost of living crisis exposes the inadequacy of existing […]