Agenda

28 augustus 2019 - 30 augustus 2019

EELF Congres 2019: Environmental Law for Transitions to Sustainability

Op 28-30 augustus 2019 organiseert UCWOSL het zevende jaarlijkse congres van het European Environmental Law Forum (EELF). Op dit congres staat de vraag centraal welk recht wij nodig hebben om de transitie naar duurzaamheid te realiseren. De aandacht zal in het bijzonder uitgaan naar: de overgang  van een lineaire naar een circulaire economie, de transitie […]

29 augustus 2019

Standing at the crossroads

How to make SENSE of the cross-border employment and social rights in the EU road transport sector?

SENSE is an Erasmus+ project with a focus on social rights in transnational road transport. On 29 August, the international research and education team will present their main findings and conclusions and will  also introduce the ‘LegalNavigationApp’. Keynote speakers will address the Employment law challenges in the EU road transport sector from both legal, political […]

6 september 2019

Sancties in het consumentenrecht, effectief, proportioneel én afschrikwekkend?

Op vrijdag 6 september organiseert Charlotte Pavillon in het KIVI in Den Haag een symposium over sancties in het consumentenrecht. Tijdens dit symposium wordt stilgestaan bij de vraag wat sancties evenredig, proportioneel en afschrikwekkend maakt en belangrijker, hoe rechter en toezichthouder hier tegenaan kijken. Hierbij wordt aangesloten op empirisch onderzoek dat is verricht met steun […]

12 september 2019

De aanpak van drugscriminaliteit in de Rotterdamse haven

Studiedag

Het Centre for Information and Research on Organised Crime (CIROC) organiseert op donderdag 12 september 2019 een studiedag onder de titel ‘De aanpak van drugscriminaliteit in de Rotterdamse haven’. De Rotterdamse haven neemt mondiaal een belangrijke economische positie in. Als grootste haven van Europa staat Rotterdam bekend als de toegangspoort van goederen naar Europa en […]

17 september 2019

Radboud Reflects: de Robotrechter

Op 17 september staat Radboud Reflects in het teken van ‘de robotrechter’. Gaan robots in de nabije toekomst de rechter vervangen? Technologie gaat de rechtspraak de komende jaren ingrijpend veranderen. Maar kan een robot een onderscheid maken tussen feiten en normen? En is het wenselijk dat machines beslissingen over onze levens nemen? Hoogleraar Algemene rechtswetenschap […]

19 september 2019

PhD workshop: Migration Management

Symposium

On Thursday September 19, 2019 the DAMR (Dutch Association for Migration Research) is organising a one-day PhD workshop on the topic of Legal Implications of European Trends in the Externalisation of Migration Management. This workshop is organised in collaboration with the NNHRR (Netherlands Network for Human Rights Research) Migration and Borders Working Group. The aim […]

24 september 2019

Symposium: Compensatie van misdrijfschade

Solidariteit, verzekering, verhaal

Op dinsdag 24 september 2019 vindt het symposium ‘Compensatie van misdrijfschade – Solidariteit, verzekering, verhaal’ plaats. Het symposium wordt georganiseerd door Erasmus School of Law en wordt gefaciliteerd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Wie draagt welke schade en wie zou welke schade moeten dragen? Wat wordt aan slachtofferzijde aan […]

26 september 2019

VMR bijeenkomst: Milieu en Landbouw

Een groep auteurs schrijft aan een VMR-publicatie over Milieu en Landbouw. Deze bundel beoogt een overzicht te geven van de belangrijkste actuele milieuproblemen rond de landbouw, toegespitst op de vraag hoe effectief bestaande regelgeving is met betrekking tot het beperken van de milieu-impact van de landbouw. Daarnaast bekijken de auteurs of de situatie onder de […]

27 september 2019

The Democratic Courthouse? Unravelling the complex relationship between design, due process and dignity in English courts

Seminar with Linda Mulcahy

On 27 September the VSR and the ESL-research programme ‘Rethinking the Rule of Law’ are organising a socio-legal seminar at the Erasmus University Rotterdam. During this meeting, Linda Mulcahy (Professor of Socio-Legal Studies and the Director of the Centre for Socio-Legal Studies at the University of Oxford) will present her research titled ‘The Democratic Courthouse? […]

2 oktober 2019

Expert Meeting Corporate Human Rights Violations and Reputational Damage

Het IOS onderzoeksplatform Markets and Corporations in Open Societies, het Corporate Rule of Law Responsibility onderzoeksteam en de Faculteit Recht, Economie en Bestuurs- en Organisatiewetenschappen van de Universiteit Utrecht organiseren op 2 oktober een expert meeting over de implicaties van een recente studie naar de veronderstelde relatie dat mensenrechtenschendingen leiden tot reputatieschade. Vaak wordt aangenomen […]

7 oktober 2019

13e Letselschadecongres

Letselschade verzekerd

Op 7 oktober 2019 vindt het 13e Groningse Letselschadecongres plaats met als thema “Letselschade verzekerd”. Het congres gaat over verzekeringsrechtelijke aspecten in de letselschadepraktijk. Gerenommeerde sprekers uit de wetenschap en de praktijk nemen u mee in de belangrijkste verzekeringsaspecten bij Letselschade: prof. mr. A.J. Verheij – hoogleraar privaatrecht, i.h.b. verbintenissenrecht Rijksuniversiteit Groningen prof. mr. W.H. […]

11 oktober 2019

The Quest for Controlled Freedom

The continuous quest for a dynamic equilibrium in the tension between total control and full freedom as the essence of discretion

With an eye on the common good, public actors may pursue particular goals. When such a goal has been formulated and decided upon, it is up to the discretion of others to implement that goal. The assumption is that the exercise of discretion is instrumentally aimed at the realization of the goal concerned. To underline […]

12 oktober 2019

Paul Scholten-studieochtend

Scholten, meer dan een rechtsgeleerde

Op zaterdag 12 oktober 2019 wordt de jaarlijkse studieochtend gehouden over de christen-rechtsgeleerde Paul Scholten. Deze studieochtend is een activiteit van het Christen-Juristennetwerk van ForumC. ‘Tot het Oude Testament zullen wij, als wij verder willen komen in de Christelijke staats- en rechtsleer, ons meer hebben te wenden’, schreef Scholten in 1939. Aan de uitwerking daarvan […]

24 oktober 2019

Legal implications of climate change: the case for circularity

ESCL Conference 2019

On October 24, 2019 the international ESCL Conference 2019 will take place in Delft. Central topics of this conference will be circularity and circular construction, in conjunction with procurement law, contract law, property law and competition law. Presentations from top legal scholars and law professors from all over Europe will provide different perspectives from different […]

24 oktober 2019

Symposium 25 jaar Algemene Wet Bestuursrecht

De Universiteit Maastricht en de rechtbank Limburg organiseren op donderdag 24 oktober 2019 een symposium ter ere van het 25-jarig bestaan van de Algemene wet bestuursrecht. Rechtsbescherming voor de burger was een centraal thema bij de invoering van de Algemene wet bestuursrecht. Wat is van dit uitgangspunt terechtgekomen? Hoe maatschappelijk effectief is de bestuursrechter? En […]

1 november 2019

Eyes on Insolvency 2019

Congres

Op vrijdag 1 november organiseert OO&R samen met RESOR ‘EYES on Insolvency 2019’. Dit congres vindt plaats in EYE te Amsterdam. Tijdens dit evenement staat het wetsvoorstel Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) centraal. Het wetsvoorstel voorziet in een regeling voor een pre-insolventieakkoord: een dwangakkoord buiten surseance en faillissement. Afgaande op het voorontwerp belooft het een […]

9 december 2019 - 10 december 2019

International Conference: ‘Private Law and Market Regulation in the Face of Contemporary Grand Challenges’

On 9-10 December 2019, the Faculty of Law of the University of Groningen will host an international conference ‘Private Law and Market Regulation in the Face of Contemporary Grand Challenges’. The conference is organized in collaboration with the Groningen Centre for European Financial Services Law (GCEFSL). The aim of this conference is to explore the […]

25 juni 2020 - 26 juni 2020

Legal argumentation: reasoned dissensus and common ground

International Conference | Call for Papers

On June 25 and 26, 2020, the International Conference ‘Legal argumentation: reasoned dissensus and common ground’ will take place at the Erasmus School of Law, Rotterdam, the Netherlands. A central aim of argumentation in legal discussions is a rational and reasonable solution of legal disagreements. To reach results that are acceptable in light of the […]