Tucht- en strafrechtelijke rechtsvervolging in de gezondheidszorg

Datum en tijd:
15 mei 2024 12:30 - 18:00 uur

Locatie:
Erasmus Universiteit Rotterdam

Campus Woudestein, Theil building, kamer CB-4

Erasmus School of Law (ESL) en Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) van de Erasmus Universiteit Rotterdam, organiseren op woensdag 15 mei 2024 een symposium ‘Tucht- en strafrechtelijke rechtsvervolging in de gezondheidszorg’.

Tuchtrecht voor de gezondheidszorg, of ‘medisch tuchtrecht’ is een veelbesproken en bediscussieerd onderwerp. Niet zelden zijn tuchtuitspraken aanleiding voor zorgverleners om zich, veelal negatief, uit te laten over het nut en noodzaak van tuchtrecht. Zogenaamde medische strafzaken kunnen vaak op vergelijkbare kritiek rekenen. Waar de kritiek op het tuchtrecht zich richt op de vorm/organisatie van het stelsel en de – in de optiek van zorgverleners – onnavolgbare uitspraken, richt de kritiek op medische strafzaken veelal op de vraag of het inzetten van strafrecht nu wel nodig of wenselijk was.

Maatschappelijk gezien is ook een tegenovergesteld standpunt zichtbaar met betrekking tot handelingen op het gebied van de gezondheidszorg die hebben geleid tot ernstige schade: had er door de toezichthouder, zijnde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, dan wel het Openbaar Ministerie, niet harder opgetreden moeten worden? Kortom: er is veel discussie over wat een gerechtvaardigde interventie is na ongewenste uitkomsten in de zorg. Lastige vraagstukken dienen zich in het bijzonder aan wanneer tucht- en strafrecht samenloop vertonen of elkaar opvolgen. Tijdens dit symposium staan wij onder meer stil bij welke instanties daar een rol bij spelen en de dilemma’s waar men dan tegen aan kan lopen.

Kosten: Tickets kosten 20 euro. Voor studenten is het gratis
Aanmelding: https://www.eur.nl/esl/aanmeldformulier-symposium-tucht-en-strafrechtelijke-rechtsvervolging-de-gezondheidszorg
Meer informatie en aanmelden: https://www.eur.nl/esl/evenementen/tucht-en-strafrechtelijke-rechtsvervolging-de-gezondheidszorg-2024-05-15