Responsief recht … hoe werkt dat?

Een democratisch contract om conflicten op te lossen

Datum en tijd:
17 mei 2024 12:30 uur

Locatie:
Tilburg University

MKZ 111 (Marga Klompé gebouw)

Als burgers willen we dat onderlinge problemen worden opgelost. We willen gehoord worden en deelnemen aan beslissingen die ons aangaan. We vragen ons af waarom het allemaal zo juridisch en zo gepolariseerd moet gaan. We willen vreedzame, rechtvaardige uitkomsten, zelfs als het heel erg mis ging. Zodat mensen toch verder kunnen.

Deze middag gaat over evidence-based manieren om het eens te worden. Want de rechtsorde zorgt dat we tot aanvaardbare beslissingen komen als de belangen botsen en we toch samen verder moeten. Het gaat meestal om behoeften, wensen en zorgen die essentieel zijn voor ons bestaan: thuis, op het werk, in ons bedrijf, over onze huisvesting, over de leefomgeving of onze veiligheid. In ons eigen leven, in ons land, in de wereld.

Om die conflicten op te lossen hebben we hulp nodig van regels en derden om elkaar te begrijpen en om de situatie beheersbaar te maken. Maurits Barendrecht vroeg twaalf sprekers die al jaren heel consistent de bruggen bouwen waarover we verder kunnen.

Aanmelding: https://www.tilburguniversity.edu/nl/form/symposium-prof-barendrecht
Meer informatie: https://www.tilburguniversity.edu/nl/actueel/agenda/responsief-recht