Publiek leiderschap

Boekbespreking. Dit boek wordt aangekondigd met het idee breed geïnteresseerde rechtenstudenten, die wellicht een carrière in de publieke sector ambiëren, een plezier te doen. De bundel is ontstaan vanuit een initiatief van werkenden in de publieke sector, ‘om henzelf en elkaar uit de dagen om hun praktijk te onderzoeken met oog voor de diversiteit aan ontwikkelingen en betekenissen’. De auteurs hopen ‘de lezer te inspireren tot een eigen Quest, die bijdraagt aan een menselijke samen­leving’. Aan goede bedoelingen geen gemis, en in dat opzicht is het initiatief louter aan te moedigen.

Verschillende auteurs bespreken in korte hoofdstukken enkele bestuurlijke cases, waaronder bestuursvraagstukken in ziekenhuizen en de samenwerking van gemeenten en de Vestia-affaire. Door de geringe lengte van de bijdragen missen zij helaas de diepgang die nodig lijkt voor ‘een onderzoek met oog voor de diversiteit aan ontwikkelingen en betekenissen’. Daarnaast ontbreekt een rode draad in de bundel. De bijdragen hebben geen eenduidige structuur, en worden uiteindelijk niet gewogen of in relatie tot elkaar geduid. Dit is een groot gemis, aangezien het nu niet de handvatten biedt die geïnteresseerden wellicht graag hadden ontvangen. Enkele eigentijdse Engelse termen zoals reflective practitioners, Leadership Quest en wicked problems compenseren dat niet.

Hoewel het initiatief hoop biedt, schiet de uitwerking tekort. De bundel bestaat nu meer uit leuke anekdotes. Misschien moet echter niet te snel geoordeeld worden: het is duidelijk dat het initiatief in de kinderschoenen staat, en bovendien lijken betrokkenen erg enthousiast. Hopelijk krijgen zij via een tweede bundel een nieuwe kans om dit initiatief het medium te geven dat het verdient. (FvdP)

S. Viet & G. van Dijk (red.)
Publiek leiderschap
Den Haag: Boom Lemma uitgevers 2015, 117 p., €13,50

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *