Showing 49–57 of 57 results

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 30

M.G.: periode in gevangenis en 10 jaar verblijf

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 31

Reyes: uitlegging begrip 'kind ten laste'

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 32

O. en B.: Europa-route - economisch inactieve EU-burger - korte verblijfsduur gastlidstaat

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 33

S. en G.: derdelander familieleden grenswerknemer en verblijfsrecht in lidstaat van nationaliteit van de EU-burger

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 34

Ogieriakhi: derdelander echtgenoot van EU-burger - verwerving duurzaam verblijfsrecht beëindiging samenleven

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 35

McCarthy: inreisrecht derdelander familielid van EU-burger - lidstaat nationaliteit van EU-burger - vrijstelling visumplicht

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 36

derdelander familielid EU-burger - visum kort verblijf - ten onrechte geweigerd

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 54

recht op inreisvisum derdelander familielid EU-burger; doel bezoek doet niet ter zake

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 82

Dano: uitsluiting economisch niet-actieve Unieburgers van bepaalde sociale uitkeringen

Showing 49–57 of 57 results