Showing 37–48 of 57 results

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 26

P.I.: openbare veiligheid en bijzonder zware criminaliteit

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 27

Rahman: verruimde gezinshereniging van EU burger

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 28

Czop & Punakova: verblijfsrecht verzorgende ouder en duurzaam verblijf

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 29

Iida: EU burgerschap, verblijfsrecht ouder en verkrijging langdurig ingezetenen status

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 30

toegangsweigering Nederland; intrekking Britse nationaliteit; VK- fraude

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 31

prejudiciële vragen: terugkeersituaties, dienstontvangers en verblijfsduur

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 32

dubbele nationaliteit en verblijfsrecht derdelander familielid

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 34

Kahveci: dubbele nationaliteit van Turkse werknemer

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 62

Byankov: vrij verkeer, rechtszekerheid en effectiviteitsbeginsel

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 63

M. tegen Ierland: de samenwerkingsplicht en de Definitierichtlijn

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 97

Europese Commissie tegen Oostenrijk: verboden onderscheid naar nationaliteit

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 29

Onuekwere: periode in gevangenis en verwerving duurzaam verblijfsrecht

Showing 37–48 of 57 results