Showing 25–36 of 57 results

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2011 nr. 14

Tumal: risicogroep of groepsvervolging?

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2011 nr. 3

Sufi en Elmi tegen het Verenigd Koninkrijk

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2011 nr. 30

Ruiz Zambrano: interne situatie – effectieve genot burgerschapsrechten

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2011 nr. 31

McCarthy, dubbele nationaliteit – interne situatie

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2011 nr. 32

Dereci

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2011 nr. 33

Aladzhov: uitreis Unieburger – openbare orde

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2011 nr. 34

Ziolkowski: duurzaam verblijfsrecht; verblijf krachtens nationaal recht vóór toetreding

Noot: C.A. Groenendijk

21-12-2011 Hof van Justitie Europese Unie zaaknummer: C-424/10 en C-425/10

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2011 nr. 35

Clauder; duurzaam verblijfsrecht, toelating familieleden en voldoende bestaansmiddelen

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2011 nr. 36

terugkeer na kort toeristisch verblijf geen belemmering EU-rechten

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2011 nr. 41

Ziebell: artikel 14(1) Besluit nr. 1/80 en een grens aan analoge toepassing

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2011 nr. 60

opheffi ng ongewenstverklaring en terugwerkende kracht

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 22

O., S. en L.: gezinshereniging samengestelde gezinnen; Unieburgerschap en de belangen van het kind.

Noot: N. Ismaili

06-12-2012 Hof van Justitie Europese Unie zaaknummer: C-356/11 en C-357/11

Showing 25–36 of 57 results