De vereenvoudiging van de civiele kantongerechtprocedure


In dit artikel wordt het wetsvoorstel ‘Wijziging van de civiele kantongerechtsprocedure’ besproken. Het voorstel beoogt een vereenvoudiging van de civiele kantongerechtsprocedure. Het is de bedoeling dat alle verschillende contentieuze zaken die voor de kantonrechter verschijnen, volgens een geüniformiseerde procedure zullen verlopen. Hieronder wordt beschreven hoe de verschillende aspecten van de doelstelling ‘vereenvoudiging’ zijn uitgewerkt in de voorgestelde procedure. De bespreking zal voornamelijk proces-technisch van aard zijn.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): C. Joustra

Verschijning: november 1987

Archiefcode: AA19870702

Annotaties en wetgeving Wetsvoorstellen