Is een wetsvoorstel onschendbaar?


Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) 18 februari 1999, ECLI:NL:GHAMS:1999:AD3014, nr. 15/99 OK

Onderhavige casus zal mening weldenkend mens en enige jurist verrassend in de oren klinken en wel om de volgende redenen:
a de toepasselijkheid van de bepalingen van de WOR inzake advisering door ondernemingsraden als de onderhavige op gemeentelijke herindelingen;
b de overweging van de Ondernemingskamer over de mogelijkheid tot toetsing van een besluit tot indiening van een wetsvoorstel.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): C.A.J.M. Kortmann

Verschijning: juni 1999

Archiefcode: AA19990473

Gerechtshof Amsterdam 18-02-1999 (ECLI:NL:GHAMS:1999:AD3014) zaaknummer: 15/99 OK

gemeentelijke herindeling ondernemingsraden publieke lichamen

Staats- en bestuursrecht Staatsrecht / constitutioneel recht

Annotaties en wetgeving Wetsvoorstellen