Resultaat 13–24 van de 53 resultaten wordt getoond

De grondwetsherziening van 1917

B.P. Vermeulen

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
November 2009
AA20090775

De Historische School in het privaatrecht

Misschien wisten zij alles

F. Brandsma

In dit artikel, deel 9 behorende bij de Rode draad 'Canon van het recht' wordt het verschil tussen natuurrechtelijke juristen en juristen van de Historische School, aangevoerd door de Duitser Von Savigny behandeld en de invloed daarvan op de codificatie van het burgerlijk recht in Duitsland.

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
Juni 2009
AA20090417

De Lex Van Oven

M.J.A. van Mourik

Vanaf april 2009 verschijnt in Ars Aequi de ‘canon van het recht’ met daarin alles wat je moet weten om bij juridisch triviant een kans te maken. Elke maand komen drie of vier vensters aan bod. De canon is samengesteld door een commissie van gerenommeerde hoogleraren uit verschillende rechtsgebieden en van verschillende faculteiten, te weten: Tineke Cleiren, Corjo Jansen, Tijn Kortmann, Hans Nieuwenhuis, Sacha Prechal en Raymond Schlössels onder voorzitterschap van Jan Lokin.

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
Februari 2010
AA20100120

De Ongevallenwet

R.J.S. Schwitters

In 1901 werd na veel tumult de Ongevallenwet aangenomen. Met deze wet verzekerde de staat een uitkering aan in een groot aantal bedrijfstakkenwerkzame werknemers die op hun werk door een ongeval getroffen waren. In deze bijdrage bij de 'Canon van het recht' worden de achtergronden bij deze wet besproken.

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
Oktober 2009
AA20090683

De oratie van prof. mr. A.A.G. Peters

C. Kelk

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
Mei 2010
AA20100352

De positieve interpretatie van het opportuniteitsbeginsel

P. Frielink

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
Oktober 2010
AA20100730

De Tachtigers in het recht: het Meerenberg arrest

W.J.M. Voermans

In dit deel behorend bij de rode draad 'Canon van het Recht' worden de achtergronden en betekenis van het Meerenberg-arrest geschetst. In dit arrest uit 1879 komt naar voren dat Nederland een rechtsstaat is en wordt door de Hoge Raad duidelijk beslist dat een zelfstandige AMvB geen strafbepalingen kan bevatten.

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
September 2009
AA20090597

De Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC)

C.D.J. Bulten, C.J.H. Jansen

In dit artikel behorende bij de rode draad 'Canon van het Recht' wordt ingegaan op de VOC die bekend staat als de eerste Nederlande kapitaalvennootschap; de voorloper van de huidige N.V. In het artikel wordt ingegaan op de zeggenschapsstructuur, bevoegdheden en aansprakelijkheidbeperkingen.

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
Mei 2009
AA20090339

Defrenne: de Europese gelijkebeloningssaga met verstrekkende gevolgen

S. Prechal

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
April 2010
AA20100283

Dekolonisatie: soevereiniteits­overdracht aan Indonesië en ­totstandkoming van het Statuut

C. Borman

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
Januari 2010
AA20100041

Diephuis, Opzoomer, Land

J.H.A. Lokin

In dit artikel wordt ingegaan op de 'legist' Diephuis die in de 19de eeuw een zeer belangrijke en invloedrijke civilist was en met zijn commentaren op de Code Civil en later het Burgerlijk Wetboek veel geciteerd werd. Vervolgens worden er vergelijkingen gemaakt met de geschriften van Opzoomer en Land die eveneens belangrijke privatisten waren in de 19de eeuw.

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
Juni 2009
AA20090420

Eduard M. Meijers, het Nederlands BW en de wereld

H.J. Snijders

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
Januari 2010
AA20100044

Resultaat 13–24 van de 53 resultaten wordt getoond