De Tachtigers in het recht: het Meerenberg arrest


In dit deel behorend bij de rode draad ‘Canon van het Recht’ worden de achtergronden en betekenis van het Meerenberg-arrest geschetst. In dit arrest uit 1879 komt naar voren dat Nederland een rechtsstaat is en wordt door de Hoge Raad duidelijk beslist dat een zelfstandige AMvB geen strafbepalingen kan bevatten.