Resultaat 37–48 van de 53 resultaten wordt getoond

Het Standaardwerk van Kapteyn en VerLoren van Themaat

R.H. van Ooik

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
Maart 2010
AA20100203

Het Toetsingsarrest

D. Venema

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
December 2009
AA20090846

Het Verdrag van Maastricht

F.A.N.J. Goudappel

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
Juni 2010
AA20100419

Het vertrouwensbeginsel en het parlementaire stelsel

J.J.J. Sillen

In dit deel behorend bij de 'Canon van het recht' wordt ingegaan op de totstandkoming van het parlementaire stelsel en het vertrouwensbeginsel in het Nederlandse staatsrecht. In het artikel komt duidelijk naar voren dat dit geen makkelijk proces is geweest en dat daar behoorlijke tijd overheen is gegaan.

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
September 2009
AA20090595

Het Wetboek van Strafrecht

N. Rozemond

In deel 15 van 'Canon van het recht' wordt de totstandkoming van het Wetboek van Strafrecht besproken alsook de onveranderlijkheid van bepaalde morele regels die nog steeds aan het thans geldende wetboek ten grondslag liggen.

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
Oktober 2009
AA20090681

Het Wetboek van Strafvordering

M. Bosch

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
November 2009
AA20090780

Hugo de Groot

C.J.H. Jansen

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
April 2009
AA20090275

Irnerius: grote lantaarn, groot licht

F. Brandsma

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
April 2009
AA20090273

It Needs Three Tier to Tango

H. Willems

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
September 2010
AA20100648

Keizer Justinianus (482 – 565 na Chr).

J.H.A. Lokin

Wie was Justinianus? Volgens de bevindingen van de canoncommissie zou iedere jurist deze vraag zonder moeite moeten kunnen beantwoorden, net zoals vroeger iedere katholiek het antwoord wist op de vraag: waartoe zijn wij op aarde?1 Om het geheugen van met name de juridische student te helpen dienen de volgende gegevens. In het tweede gedeelte van het artikel staat Irnerius centraal. Deze jurist heeft de digesten weer tot leven gewekt. In het tweede gedeelte van dit artikel een beschrijving van zijn leven en werkzaamheden. In deel drie staat Hugo de Groot centraal. Een van de grootste Nederlandse juristen die Nederland ooit gekend heeft en met name van belang voor het rechtsgebied dat nu Internationaal Publiekrecht heet.

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
April 2009
AA20090271

Lindenbaum-Cohen

G.E. van Maanen

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
November 2009
AA20090778

Loeff versus Struycken: wie had gelijk?

R.J.N. Schlössels

In deze bijdrage bij de 'Canon van het recht' bespreekt de auteur de de uitkomsten van de discussie tussen Struycken en Loeff aan het begin van de vorige eeuw over de invoering van algemene bestuursrechtspraak in Nederland. In het artikel komen kort de argumenten van beide heren over al dan niet invoering hiervan aan de orde. Aan het einde bespreekt de auteur het ongelijk van beiden aan de hand van het stelsel van de invulling van de hedendaagse bestuursrechtspraak.

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
Oktober 2009
AA20090686

Resultaat 37–48 van de 53 resultaten wordt getoond