Sociaal recht

Resultaat 25–36 van de 149 resultaten wordt getoond

Het Hof van Justitie als sociaaleconomisch politicus

F.G. Laagland

Post thumbnail

De invloed van Europa op het Nederlandse arbeidsrecht lijkt beperkt. Ik schrijf met opzet ‘lijkt’. Ondanks de beperkte regelgevende bevoegdheden op Europees niveau ontsnapt haast geen enkel sociaaleconomisch onderwerp aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. Hoe zit dat en welke invloed heeft het Hof op de Nederlandse sociale politiek?

Opinie | Amuse
december 2016
AA20160912

Het Nederlands ontslagrecht en artikel 6 EVRM.

Geteld, geteld, gewogen en te licht bevonden

L.G. Verburg

‘Op 7 oktober 2010 hield ik mijn oratie over de droevige situatie waarin ons ontslagrecht zich bevindt. U weet, wij kennen bij ontslagen op initiatief van de werkgever twee ontslagroutes. Dit duale ontslagstelsel leidt tot onvoorspelbaarheid, tot een ongelijke behandeling van materieel gelijke gevallen en bevoordeelt hoger (betaald) personeel. Het maakt ons ontslagrecht tot een doolhof. Het systeem bewerkstelligt een tweedeling op de arbeidsmarkt. Deze bijdrage concentreert zich op de vraag of ons ontslagstelsel voldoet aan de eisen van artikel 6 EVRM.’

Opinie | Opiniërend artikel
april 2011
AA20110284

Hoe passend is arbeid in het kader van een banenpool?

M. Braakhuis

Het afgelopen jaar zijn in veel gemeenten banenpools van start gegaan met de bedoeling langdurig werklozen (weer) aan een betaalde baan te helpen. In onderstaand artikel komt de vraag aan de orde of en in hoeverre er voor langdurig werklozen een plicht bestaat om een arbeidsaanbod in het kader van zo'n banenpool te aanvaarden.

Verdieping | Studentartikel
januari 1992
AA19920004

Juridische determinanten van een nieuw voedselbeleid

A.G. Castermans, C.P.L. van Woensel

Post thumbnail De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid heeft onlangs geadviseerd over een nieuw Nederlands voedselbeleid. Hoewel de Raad het wereldwijde voedselvraagstuk en de positie van de Nederlandse multinationale ondernemingen in brede zin bespreekt, reflecteert hij niet op de rol van het recht in een nieuw voedselbeleid. Hoe geven bedrijven zelf al vorm aan hun verantwoordelijkheid? En op welke juridische vragen zoeken bedrijven een antwoord? De regering zal aan deze vragen niet voorbij kunnen gaan.

Rode draad | Voedsel & Recht
november 2014
AA20140857

Kapitaalverzekering in de Brede Herwaardering: een reactie

W. Oudheusden

In het septembernummer 1990 van Ars Aequi geeft Joos Melis zijn visie op het wetsvoorstel 'Brede Herwaardering' en het al of niet gehaald worden van de doelstellingen daarvan. Wim Oudheusden plaatst in dit artikel enkele kanttekeningen.

Verdieping | Studentartikel
december 1990
AA19900934

september 2006

Katern 100: Sociaal recht

J. Heinsius

december 2006

Katern 101: Sociaal recht

J. Heinsius

maart 2007

Katern 102: Sociaal recht

J. Heinsius

juni 2007

Katern 103: Sociaal recht

J. Heinsius

december 2007

Katern 105: Sociaal recht

J. Heinsius

maart 2008

Katern 106: Sociaal recht

J. Heinsius

juni 2008

Katern 107: Sociaal recht

J. Heinsius

Resultaat 25–36 van de 149 resultaten wordt getoond