Gnaeus’ geldzorgen

Beantwoording rechtsvraag (352) Romeins recht


In het meinummer van Ars Aequi verscheen een Romeinsrechtelijke rechtsvraag van Jelle Jansen over de door geldzorgen geplaagde boer Gnaeus, zijn eigenwijze koe Vacca en andere schatten. In dit artikel geeft Jelle Jansen antwoord op die rechtsvraag, en onthult wie de winnaar van de hoofdprijs van € 200 is.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.E. Jansen

Verschijning: december 2022

Archiefcode: AA20221014

eigendom koe levering mammoettand onderpand oorbel schatvinding vaas zekerheidsrecht

Metajuridica Romeins recht

Perspectief Rechtsvraag