Een listige lening

Beantwoording rechtsvraag (342) Romeins recht


In het novembernummer 2012 stelde Frits Brandsma een Romeinsrechtelijke rechtsvraag. In dit nummer beantwoordt hij deze rechtsvraag, die is gewonnen door Tom Booms van de Universiteit Utrecht.
 


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): F. Brandsma

Verschijning: juni 2013

Archiefcode: AA20130508

commodatum Modestinus Mutuum nalatenschap Paulus pignus verbruikleen zekerheidsrecht

Metajuridica Romeins recht

Perspectief Rechtsvraag