Resultaat 85–96 van de 111 resultaten wordt getoond

maart 2017

KwartaalSignaal 142: Mededingingsrecht

D.M.M. Coumans, M. Kuijper

juni 2017

KwartaalSignaal 143: Mededingingsrecht

D.M.M. Coumans, M. Kuijper

september 2017

KwartaalSignaal 144: Mededingingsrecht

D.M.M. Coumans, M. Kuijper

december 2017

KwartaalSignaal 145: Mededingingsrecht

D.M.M. Coumans, M. Kuijper

maart 2018

KwartaalSignaal 146: Mededingingsrecht

D.M.M. Coumans, M. Kuijper

maart 2019

KwartaalSignaal 150: Mededingingsrecht

D.M.M. Coumans, M. Kuijper

juni 2019

KwartaalSignaal 151: Mededingingsrecht

D.M.M. Coumans, M. Kuijper

september 2019

KwartaalSignaal 152: Mededingingsrecht

D.M.M. Coumans, M. Kuijper

december 2019

KwartaalSignaal 153: Mededingingsrecht

D.M.M. Coumans, M. Kuijper

maart 2020

KwartaalSignaal 154: Mededingingsrecht

D.M.M. Coumans, M. Kuijper

Leven in de leemte van de wet: zzp’ers zonder prijsafspraken

L.M. van den Bosch, P.M. Sijtsma

In dit redactioneel vragen de auteurs zich af wat de positie is van zzp’ers die prijsafspraken willen maken, nu het Wetsvoorstel minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring is ingetrokken. Het kartelverbod in de Mededingingswet verhindert het maken van prijsafspraken en de Leidraad tariefafspraken zzp’ers biedt lang niet altijd soelaas. Een grote groep zzp’ers leeft nu het wetsvoorstel terzijde is geschoven (nog steeds) in de leemte van de wet.

Opinie | Redactioneel
november 2020
AA20200989

Markt, concurrentie en mededingingsbeleid: een economisch perspectief

E.E.C. van Damme

Post thumbnail Economisch bezien zijn markten mechanismen voor wereldwijde samenwerking en bepaalt concurrentie hoe de daaruit resulterende winst verdeeld wordt. Goede marktwerking vereist een juridisch fundament en adequate marktordening. Het mededingingsrecht dient om concurrentie levend te houden. De overheid moet bijsturen, maar hoe meer zij doet, hoe groter de kans op overheidsfalen.

Bijzonder nummer | Concurrentie
juli 2020
AA20200663

Resultaat 85–96 van de 111 resultaten wordt getoond