Showing 157–168 of 178 results

September 2018

KwartaalSignaal 148: Consumentenrecht

E.H. Hondius

December 2018

KwartaalSignaal 149: Consumentenrecht

E.H. Hondius

Maart 2019

KwartaalSignaal 150: Consumentenrecht

E.H. Hondius

Juni 2019

KwartaalSignaal 151: Consumentenrecht

E.H. Hondius

September 2019

KwartaalSignaal 152: Consumentenrecht

E.H. Hondius

December 2019

KwartaalSignaal 153: Consumentenrecht

E.H. Hondius

Maart 2020

KwartaalSignaal 154: Consumentenrecht

E.H. Hondius

Juni 2020

KwartaalSignaal 155: Consumentenrecht

E.H. Hondius

September 2020

KwartaalSignaal 156: Consumentenrecht

E.H. Hondius

Lost in the Fine Print

V. Mak

Leest u de algemene voorwaarden iedere keer als u als consument een online overeenkomst afsluit? Waarschijnlijk niet, en u bent niet de enige. Vanessa Mak vertelt ons over de bescherming die in Europa en in de Verenigde Staten geboden wordt tegen oneerlijke bedingen in de kleine lettertjes.

Opinie | Column
Mei 2015
AA20150383

Oneerlijke contractsbedingen en de gevolgen van hun niet-verbindendheid

A.S. Hartkamp

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 21 december 2016, ECLI:EU:C:2016:980, gevoegde zaken C-154/15, C-307/15 en C-308/15, (Gutiérrez Naranjo e.a./Cajasur Banco SAU e.a.)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Maart 2017
AA20170218

Oneerlijke handelspraktijken

J. Kok, I. Wolffram-Van Doorn

In dit artikel wordt de 'Wet oneerlijke handelspraktijken' besproken. Deze wet, gebaseerd op een Europese richtlijn, past de boeken 3 en 6 BW aan om oneerlijke handelspraktijken tegen te gaan. De wet waakt tegen misleidende reclame en andere uitingen. In dit artikel wordt eerst uiteengezet hoeveel mensen recentelijk last hebben gehad van oneerlijke handelspraktijken. Daarna wordt de richtlijn besproken die vooral de bevordering van de interne markt en een hoog niveau van consumentenbescherming beoogt. Daarna wordt de totstandkoming van de richtlijn op Europees niveau besproken. In de vijfde paragraaf komt de implementatie van de richtlijn in het Nederlandse BW aan bod (afd. 6.3.3a BW). Daarin wordt ondermeer de uitwerking van de richtlijn in de Nederlandse wetgeving besproken, alsmede de handhaving. In de enerlaatste paragraaf wordt kort aandacht besteed aan de parlementaire behandeling van de wet.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
Februari 2009
AA20090120

Showing 157–168 of 178 results