Kenmerken van recht (Digitaal boek)


Wat is recht? In deze uitgave in de Ars Aequi Encyclopedie van de Rechtswetenschapreeks benadert de schrijver deze vraag vanuit de gedachtewereld van de algemene rechtsleer.

Aan de orde komen enkele belangrijke kenmerken die typerend zijn voor moderne, westerse rechtsstelsels in het algemeen: de aanspraak op gezag, de aanspraak op het hoogste gezag of soevereiniteit, het geweldsmonopolie en het verbod van eigenrichting,  de alomvattendheid van de aanspraak op gezag, en de aanspraak op juistheid die gepaard gaat met juridische oordelen.

De mogelijke spanning tussen gezag en inhoudelijke juistheid (moraal, rechtsvaardigheid en redelijkheid) is vervolgens het uitgangspunt voor een schets van twee prominente  stromingen in de theorievorming over recht: het rechtspositivisme en het natuurrechtelijk denken. De kern van het meningsverschil dat beide stromingen verdeeld houdt, betreft de vraag of het recht aan morele criteria moet voldoen om (volwaardig) recht te kunnen zijn.


Deze digitale uitgave is alleen toegankelijk voor WO en HBO rechtenstudenten via de faculteitsbibliotheken. Geen toegang? Vraag bij jouw faculteitsbibliotheek of zij al een licentie hebben.
Deze digitale uitgave is niet individueel aan te schaffen. Bibliotheken kunnen een licentie nemen en op ip-niveau toegang krijgen tot alle digitale uitgaven van Ars Aequi, neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Bekijk inhoudsopgave


U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen

This product can only be purchased by members.