‘You’re first a criminal, and then a Brit!’ Enkele rechtsvergelijkende opmerkingen over ‘ne bis in idem’ in het straf(proces)recht van het Verenigd Koninkrijk


De Britse Law Commission heeft recentelijk een rapport uitgebracht over double jeopardy and prosecution appeals, dat is overgenomen door de Lord High Chancellor en door hem aangeboden aan het Parlement van het Verenigd Koninkrijk. Wat het meest in het oog springt, is dat de Law Commission het voorstel doet om onder omstandigheden een strafzaak te heropenen na een vrijspraak (acquittal). Omdat wijd verspreid in de westelijke wereld een vrijspraak ‘gevoeld ’of ‘ervaren ’wordt als een verkregen recht, mede in relatie tot het veelal als beginsel aangeduide ne bis in idem oogt het voorstel opmerkelijk — ook in het Verenigd Koninkrijk zelf. In dit artikel worden enige relativerende rechtsvergelijkende opmerkingen gemaakt.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.F. Nijboer bewerkt door P.A.M. Mevis

Verschijning: juni 2001

Archiefcode: AA20010428

Ne Bis In Idem rechtszekerheid veroordeling vrijspraak

Metajuridica RechtsvergelijkingStrafrecht en criminologie

Verdieping Verdiepend artikel