Resultaat 1–12 van de 19 resultaten wordt getoond

‘You’re first a criminal, and then a Brit!’ Enkele rechtsvergelijkende opmerkingen over ‘ne bis in idem’ in het straf(proces)recht van het Verenigd Koninkrijk

J.F. Nijboer bewerkt door P.A.M. Mevis

De Britse Law Commission heeft recentelijk een rapport uitgebracht over double jeopardy and prosecution appeals, dat is overgenomen door de Lord High Chancellor en door hem aangeboden aan het Parlement van het Verenigd Koninkrijk. Wat het meest in het oog springt, is dat de Law Commission het voorstel doet om onder omstandigheden een strafzaak te heropenen na een vrijspraak (acquittal). Omdat wijd verspreid in de westelijke wereld een vrijspraak ‘gevoeld ’of ‘ervaren ’wordt als een verkregen recht, mede in relatie tot het veelal als beginsel aangeduide ne bis in idem oogt het voorstel opmerkelijk — ook in het Verenigd Koninkrijk zelf. In dit artikel worden enige relativerende rechtsvergelijkende opmerkingen gemaakt.

Verdieping | Verdiepend artikel
juni 2001
AA20010428

Drugs naar België

G.J.M. Corstens

Hoge Raad 13 december 1994, nr. 99218, ECLI:NL:HR:1994:ZC9892, NJ 1995, 252 Arrest van de Hoge Raad en bijbehorende noot over het internationale ne bis in idem-beginsel. Verdachte was reeds in België veroordeeld voor een drugsdelict. De vraag i.c. was of het hetzelfde delict betrof als waarvoor in Nederland vervolging voor was ingesteld en een essentieel vereiste is om het ne bis in idem-beginsel ten behoeve van de verdachte toe te passen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 1995
AA19950720

Eendaadse samenloop en voortgezette handeling

J.M. ten Voorde

Hoge Raad 20 juni 2017, nr. 15/03725, ECLI:NL:HR:2017:1111; Hoge Raad 20 juni 2017, nr. 15/04324, ECLI:NL:HR:2017:1112; Hoge Raad 20 juni 2017, nr. 15/05968, ECLI:NL:HR:2017:1113; Hoge Raad 20 juni 2017, nr. 16/02956, ECLI:NL:HR:2017:1114; Hoge Raad 20 juni 2017, nr. 16/01173, ECLI:NL:HR:2017:1115

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 2018
AA20180067

Fiscale handhaving, duaal of integraal?

C. Hofman

Post thumbnail In de fiscaliteit wordt gewerkt met een duaal handhavingssysteem: in geval van fiscale fraude kan bestuurs- óf strafrechtelijk worden opgetreden. Het una-via-systeem moet voorkomen dat bestraffende procedures cumuleren. Ons fiscale duale systeem leidt in de praktijk echter tot problemen, juist op het gebied van meervoudige aansprakelijkstelling voor eenzelfde feit. Zou een integraal handhavingssysteem niet beter werken?

Rode draad | Snijvlakken & Kruisbestuivingen
maart 2023
AA20230214

Het einde van de bestuursrechtelijke ne bis in idem-rechtspraak

A.T. Marseille

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 23 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3131, nr. 201502095/1/A3

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2017
AA20170321

september 1989

Katern 32: Strafrecht

P.J. Baauw

maart 1995

Katern 54: Burgerlijk procesrecht

R.J.C. Flach

juni 2003

Katern 87: Europees recht

- UL Europa Instituut

september 2004

Katern 92: Penitentiair recht

M.M. Boone

september 2005

Katern 96: Europees recht

- UL Europa Instituut

juni 2006

Katern 99: Europees recht

- UL Europa Instituut

Non bis in idem of de schoonheid van de rechtsgeschiedenis

W.F. van Hattum

Post thumbnail

De afgelopen jaren deed ik onderzoek naar de achtergronden van artikel 68 van het Wetboek van Strafrecht (Sr). Dit artikel formuleert de voorwaarden waaronder een tweede vervolging wegens hetzelfde feit niet wordt toegestaan: non bis in idem. Aanleiding om mij in dit onderwerp te verdiepen vormden enkele arresten van de Hoge Raad. De Hoge Raad beriep zich voor zijn standpunt of er wel of geen sprake was van een tweede vervolging wegens hetzelfde feit op ‘de strekking van art. 68’ en ‘het beginsel van het artikel’. De vraag was: op welk beginsel beriep hij zich? Waar stond het? Waar kwam het vandaan? De antwoorden die ik in de geschiedenis vond, boden een verrassende blik op de gebeurtenissen, de taal, de ontwikkelingen, en de personen rond dit onderwerp. Zij ontsloten onder meer de bron van de woorden non bis in idem en de betekenis die zij in de loop der eeuwen kregen. Mijn bijdrage gaat over deze twee historische aspecten van de regel.

Overig | Rode draad | Historische wortels van het recht
april 2013
AA20130314

Resultaat 1–12 van de 19 resultaten wordt getoond