Wordt de spoeling voor dokters echt te dun of kan het geen kwaad om er wat meer op te leiden?


Rechtbank Utrecht 31 augustus 1994, nrs. AWB 94/2587 en AWB 94/2588VV, ECLI:NL:RBUTR:1994:ZF1506, Jurisprudentie bestuursrecht 1994, 255 (m.nt. F.A.M. Stroink), AB/Awb-katern 1994, 154 (mr. Slump)

In deze uitspraak en de bijbehorende noot wordt ingegaan op het rechtskarakter van een bepaald ministerieel besluit. Indien dit een algemeen verbindend voorschrift is, is bezwaar en beroep niet mogelijk. Verder wordt er nog ingegaan op het bevoegde bestuursorgaan, de rechtsmacht van de administratieve rechter, vermeend detournement de pouvoir en de verhouding tussen de hoofdzaak en het treffen van voorlopige voorzieningen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): L.J.A. Damen

Verschijning: januari 1995

Archiefcode: AA19950043

Rechtbank Utrecht 31-08-1994 (ECLI:NL:RBUTR:1994:ZF1506) zaaknummer: AWB94/2588, AWB94/2587VV

Staats- en bestuursrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie