Wettelijke rente


In de meeste civiele procedures wordt betaling van wettelijke rente gevorderd. Toch is er nog geen boek over dit onderwerp verschenen. Dit Ars Aequi Privaatrecht cahier beoogt in die lacune te voorzien.

Wettelijke rente heeft betrekking op de schadevergoeding verschuldigd wegens vertraging in de voldoening van een geldsom. De art. 6:119, 6:119a en 6:120 BW – over de wettelijke rente, de wettelijke handelsrente en de hoogte van de rentevoet – regelen deze vorm van schadevergoeding. De inhoud, overeenkomsten en verschillen van de beide wettelijke rentes worden behandeld. Na een korte historische uiteenzetting, de behandeling van de aard van deze vorm van rente en een afbakening naar andere rente- en schadesoorten wordt bezien aan welke voorwaarden moet voldaan om het recht op wettelijke rente geldend te kunnen maken en welke verweren de schuldenaar daartegen kan aanvoeren. Van een aantal specifieke rechtsgebieden worden de bijzondere kenmerken van de wettelijke rente beschreven.

In dit cahier wordt een op de praktijk toegespitste handleiding gegeven.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek

Papieren uitgave

Auteur(s): W.H.B. den Hartog Jager

1e druk 2012

Verschijningsdatum: 21-02-2012

ISBN: 9789069169965

Pagina's: 144

rentesoorten rentevoet samengestelde rente schadesoorten wettelijke handelsrente wettelijke rente

Algemeen juridisch Burgerlijk recht

Alle uitgaven Cahiers Cahiers Privaatrecht

 39,50