Wetgeving en wetenschap


In dit artikel wordt ingegaan op de beperkte invloed van de rechtswetenschap op het welslagen van wetgeving. Daartoe wordt eerst ingegaan het karakter van de rechtenstudie. Daarna wordt ingegaan op het wetgevingsproces; welk proces weinig ruimte laat voor het laten doorklinken van wetenschappelijke visies. Tenslotte gaat de auteur in op de consequenties voor onder meer de kwaliteit van wetgeving.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): R.A.J. van Gestel

Verschijning: januari 2009

Archiefcode: AA20090030

doelstelling idealisme instrumentele functie kwaliteit wetgeving

Studie, carrière, vaardigheden Onderwijs

Verdieping Studentartikel