Westers staatsrecht als onderwerp van studie


Het boek van Van Caenegem, An historical introduction to Western constitutional law, biedt een rechtshistorisch perspectief op de staatsrechtelijke ontwikkelingen van de 20e eeuw in onze hoek van de wereld. Het belang ervan ligt in de combinatie van de historische en de rechtsvergelijkende dimensie.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): T. Koopmans

Verschijning: september 1997

Archiefcode: AA19970574

boekbespreking democratisering rechtsvergelijking staatsrechtelijke ontwikkelingen

Metajuridica RechtsgeschiedenisStaats- en bestuursrecht

Perspectief Perspectiefartikel