Was it all worth it? De nieuwe juridische relatie tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk


Dit artikel geeft een impressie van de belangrijkste elementen van de Trade and Cooperation Agreement die de Europese Unie vorig jaar sloot met het Verenigd Koninkrijk, en die op 27 april jl. definitief werd geaccordeerd. De bedoeling van deze overeenkomst is om een fatsoenlijk einde te breien aan het Brexit-proces, en een vaste vorm te geven aan de toekomstige juridische betrekkingen. Als rode draad door de bijdrage loopt de vraag in hoeverre het bereikte resultaat alle inspanningen waard was.


U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen