Verenigd Koninkrijk

Toont alle 10 resultaten

De Europese Unie en nationale soevereiniteit

Wel degelijk verenigbare grootheden

A.J. van den Brink, L.A.J. Senden

Post thumbnail In het huidige maatschappelijke debat zien sommigen in de Europese Unie (EU) een bedreiging voor de democratie. Daarbij wordt vaak gesteld, dat een Europees volk (demos) met een gezamenlijke identiteit ontbreekt, waardoor de EU zou kampen met een fundamenteel en onoverbrugbaar democratisch tekort. De macht van de EU zou daarom zo veel mogelijk moeten worden ingedamd, omdat deze op ontoelaatbare wijze afbreuk zou doen aan onze nationale soevereiniteit. In deze bijdrage wordt deze visie nader geanalyseerd en onderzocht op haar houdbaarheid

Verdieping | Verdiepend artikel
mei 2013
AA20130355

Nucleaire ontwapening en internationaal recht: Internationaal Gerechtshof weigert zijn rechtsmacht vast te stellen

Philippe Sands: De laatste kolonie. Misdaden tegen de menselijkheid in de Indische Oceaan

A. Gül

Post thumbnail De geschiedenis van het internationaal recht is nauw verweven met de geschiedenis van het kolonialisme. Talloze verdragen en internationale akkoorden tussen imperialistische grootmachten hebben geleid tot de onderdrukking en uitbuiting van inheemse bevolkingen. Hoogleraar internationaal recht Philippe Sands laat in zijn nieuwste boek, De Laatste Kolonie. Misdaden tegen de Menselijkheid in de Indische Oceaan, zien hoe internationaal recht tevens gemobiliseerd kan worden om koloniaal onrecht ongedaan te maken.

Literatuur | Boekbespreking
mei 2023
AA20230384

Préfet du Gers: de persoonlijke gevolgen van Brexit

P.J. Slot

Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) (Grote kamer) 9 juni 2022, C-673/20, ECLI:EU:C:2022:449 (EP/Préfet du Gers)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 2022
AA20220907

Tegenstanders versus voorstanders van kernenergie

P.J. Slot

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 22 september 2020, C-594/18 P, ECLI:EU:C:2020:742 (Republiek Oostenrijk tegen Europese Commissie)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2021
AA20210181

Toufik Lounes-Secretary of State for the Home Department

P.J. Slot

Hof van Justitie EU (HvJ EU) (Grote Kamer) 14 november 2017, ECLI:​EU:​C:​2017:​862, C-165/16 (Toufik Lounes/Secretary of State for the Home Department)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2018
AA20180148

Transformatieve constitutionele wijzigingen

Lessen voor de weerbare rechtsstaat uit het Verenigd Koninkrijk

J.I. Manenschijn

Post thumbnail Democratische rechtsstaten staan wereldwijd onder druk door de groei van antidemocratische partijen. In dit artikel wordt geïllustreerd, aan de hand van constitutionele wijzigingsvoorstellen in het Verenigd Koninkrijk, hoe we democratische rechtsstaten weerbaar kunnen maken tegen constitutioneel misbruik door het verstevigen van de constitutionele verdedigingslinie. De belangrijkste aanbeveling voor Nederland is dat er onderzoek gedaan moet worden naar het invoeren van verschillende constitutionele wijzigingsprocedures, om recht te doen aan de juiste balans tussen flexibiliteit en rigiditeit.

Verdieping | Verdiepend artikel
oktober 2023
AA20230745

Trias overseas

E.H. Hondius

In het kader van het themanummer over de rechter in de trias politica werpt Ewoud Hondius in deze column een blik over de Noordzee en de Atlantische Oceaan.

Opinie | Column
oktober 2020
AA20200873

Uitlokking door burgers en de (on)bruikbaarheid van het daardoor verkregen bewijsmateriaal

Was it all worth it? De nieuwe juridische relatie tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk

H.C.F.J.A. de Waele

Post thumbnail Dit artikel geeft een impressie van de belangrijkste elementen van de Trade and Cooperation Agreement die de Europese Unie vorig jaar sloot met het Verenigd Koninkrijk, en die op 27 april jl. definitief werd geaccordeerd. De bedoeling van deze overeenkomst is om een fatsoenlijk einde te breien aan het Brexit-proces, en een vaste vorm te geven aan de toekomstige juridische betrekkingen. Als rode draad door de bijdrage loopt de vraag in hoeverre het bereikte resultaat alle inspanningen waard was.

Perspectief | Uitgelegd
juni 2021
AA20210634

Toont alle 10 resultaten