Waarheid tegen leugen

Over de rol van de rechtswetenschap en het maatschappelijk debat


Voortdurend wordt er door politici en bestuurders gemorreld aan de belangrijke beginselen van de democratische rechtsstaat. Denk aan doelbewuste leugens van politici, hun kritiek op rechters en grondrechten. Rechtswetenschappers hebben hier een bijzondere verantwoordelijkheid, een roeping. Waar anderen het niet zo nauw nemen met de waarheid hebben zij tot taak de waarheid van het recht op robuuste wijze in het maatschappelijk debat voor het voetlicht te brengen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.M. Hol

Verschijning: maart 2020

Archiefcode: AA20200298

democratie maatschappelijk debat politiek rechtswetenschappers waarheid

Metajuridica Rechtswetenschap

Perspectief Perspectiefartikel