Toont alle 6 resultaten

Bestaat waarheid in een normatieve rechtswetenschap?

A.R. Mackor

Post thumbnail

Rechtswetenschappers geven niet alleen beschrijvingen van het positieve recht. Ze doen ook – volgens sommige rechtstheoretici zelfs uitsluitend – normatieve uitspraken. Zijn normatieve uitspraken kennisaanspraken? Kunnen ze waar of onwaar zijn? Zo nee, zijn het dan louter subjectieve meningen of kunnen we ze desalniettemin als objectief juist of onjuist aanmerken?

Verdieping | Verdiepend artikel
November 2017
AA20170893

Geestelijke vrijheid van de democratie

C. Elion-Valter

Hedendaagse technologische ontwikkelingen op het gebied van artificiële intelligentie en robotisering raken de discussie over nut en noodzaak van de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging (art. 6 Gw). In dit artikel neemt Carinne Elion-Valter met name deze ontwikkeling in ogenschouw, niet zozeer vanuit een juridisch kader, maar vanuit een existentieel en cultureel kader. Daartoe knoopt ze aan bij een roman: Ian McEwans 'Machines Like Me'. Welk licht werpt deze roman op het debat over nut en noodzaak van artikel 6 Gw?

Rode draad | Recht & Geest
Februari 2021
AA20210186

September 2006

Katern 100: Criminologie

M.A. Zwanenburg

September 2001

Katern 80: Criminologie

M.A. Zwanenburg

Rechtsgeleerde masochisten

W.A. Wagenaar

Deze maand staat in de rubriek `mening´ de visie van andere academici op de jurist en zijn wetenschap centraal. Wagenaar gaat in op de moeilijkheid van de rechtswetenschap en de juristerij omdat iedereen er een andere ordening op nahoudt.

Opinie | Opiniërend artikel
Oktober 2001
AA20010756

Waarheid tegen leugen

Over de rol van de rechtswetenschap en het maatschappelijk debat

A.M. Hol

Post thumbnail Voortdurend wordt er door politici en bestuurders gemorreld aan de belangrijke beginselen van de democratische rechtsstaat. Denk aan doelbewuste leugens van politici, hun kritiek op rechters en grondrechten. Rechtswetenschappers hebben hier een bijzondere verantwoordelijkheid, een roeping. Waar anderen het niet zo nauw nemen met de waarheid hebben zij tot taak de waarheid van het recht op robuuste wijze in het maatschappelijk debat voor het voetlicht te brengen.

Perspectief | Perspectiefartikel
Maart 2020
AA20200298

Toont alle 6 resultaten