Virtuele identiteiten en juridische problemen. Kan de wet uitkomst bieden?


In dit artikel wordt ingegaan op de verschillen tussen identiteit en virtuele identiteit. Het belangrijkste gedeelte van het artikel gaat over de bescherming van de virtuele identiteit en de problemen die met virtuele identiteiten opkomen.