Vijftig weeffouten in het BW (Digitaal boek)

Een ode aan het Burgerlijk Wetboek, ter ere van zijn 25-jarig bestaan


Het nieuwe Nederlandse Burgerlijk Wetboek viert in 2017 zijn vijfentwintigste verjaardag: een mooie aanleiding voor een bundel over dit imposante wetgevingsproject. Deze bundel gaat over weeffouten in het BW. De oorsprong van dit onderwerp ligt in het onderwijs. Tijdens het verzorgen van werkgroepen en hoorcolleges loopt iedere docent tegen wetsartikelen aan die lastig zijn uit te leggen aan studenten. Hoewel ze in de rechtspraktijk geen problemen (meer) opleveren, lijkt er ergens in zulke artikelen of het wettelijke systeem een dogmatische kink in de kabel te zitten of – om de beeldspraak van deze bundel te gebruiken – lijkt een draad verkeerd te zijn geweven. Dat leidt tot hoofdbrekens voor docenten en glazige blikken van studenten.
Deze bundel behandelt zo’n vijftig weeffouten die juristen in de praktijk of in de wetenschap tegenkomen. De bundel bestrijkt alle boeken van het BW, zelfs het niet-bestaande Boek 9. Sommige bijdragen overstijgen het BW zelfs, bijvoorbeeld door aandacht te besteden aan de wisselwerking met het Europese recht of het bestuursrecht. In een tijd van toenemende specialisatie binnen vakgebieden belicht de bundel juist het burgerlijk recht in al zijn facetten.
De bundel heeft niet tot doel het BW op de korrel te nemen, maar is juist bedoeld als een lofzang. Het BW is al vijfentwintig jaar de bakermat van het Nederlandse burgerlijke recht. Door het identificeren van weeffouten hopen de redactie en de auteurs bij te kunnen dragen aan de verdere vervolmaking van dit complexe maar bovenal mooie juridische monument.


Deze digitale uitgave is alleen toegankelijk voor WO en HBO rechtenstudenten via de faculteitsbibliotheken. Geen toegang? Vraag bij jouw faculteitsbibliotheek of zij al een licentie hebben.
Deze digitale uitgave is niet individueel aan te schaffen. Bibliotheken kunnen een licentie nemen en op ip-niveau toegang krijgen tot alle digitale uitgaven van Ars Aequi, neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Digitale uitgaven (download pdf)

Auteur(s): , M.T. Beumers, C.C. de Kluiver, A.M. Overheul, F.Q. van de Pol, L.S.A. Trapman (red.)

1e druk 2017

Verschijningsdatum: 11-10-2017

ISBN: 9789069169613

Pagina's: 406

25 jaar BW Burgerlijk Wetboek weeffouten wettelijk systeem

Burgerlijk recht

Alle uitgaven Digitale uitgaven Diversen

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen

This product can only be purchased by members.