Vernietiging van arbitrale vonnissen


Hoge Raad 9 januari 2004, nr. R02/066HR, ECLI:NL:HR:2004:AK8380, RvdW 2004, 11 (Nannini (Frankrijk, met gekozen domicilie op Sint Maarten)/De vennootschap naar Nederlands Antilliaans recht SFT Bank NV (Curaçao))

Vernietiging van arbitraal vonnis op grond van motiveringsgebrek kan alleen bij ontbrekende motivering of motivering zonder steekhoudende verklaring.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): G.R. Rutgers

Verschijning: December 2004

Archiefcode: AA20040881

Hoge Raad 09-01-2004 (ECLI:NL:HR:2004:AK8380) zaaknummer: R02/066HR

arbitraal vonnis Concordantiebeginsel motiveringsgebrek

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie