Verkrijgingstitel bij verdeling


Hoge Raad 8 september 2017, nr. 16/03828, ECLI:NL:HR:2017:2274

Op de grens van huwelijksvermogensrecht en erfrecht. Verdeling ontbonden huwelijksgemeenschap en hiervan deel uitmakende nalatenschap. Woning verkregen door man deels uit nalatenschap van zijn vader (zonder uitsluitingsclausule) en deels uit verdeling met zijn moeder (met kwijtschelding onder uitsluitingsclausule van de schuld aan moeder uit overbedeling). Behoort de woning tot huwelijksgemeenschap van de man? Betekenis van artikel 3:186 lid 2 BW.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.J.M. Nuytinck

Verschijning: November 2017

Archiefcode: AA20170915

Hoge Raad 08-09-2017 (ECLI:NL:HR:2017:2274) zaaknummer: 16/03828

Burgerlijk recht ErfrechtPersonen-, familie- en jeugdrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen