Vergoeding van personenschade en het EVRM


Vergoeding van personenschade en mensenrechten. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
waakt over de kwaliteit van het schadevergoedingsrecht in de EVRM-verdragsstaten.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.M. Beer

Verschijning: april 2006

Archiefcode: AA20060259

aansprakelijkheidsrecht formele rechtskracht schadevergoeding

Verdieping Verdiepend artikel