Verboom-De Staat


Hoge Raad 27 januari 1989, nr. 13451, ECLI:NL:HR:1989:AD0613, RvdW 1989, 53 (mrs. Ras, De Groot, Hermans, Verburgh, Boekman; A-G Franx) (Verboom/De Staat)

In deze uitspraak van de Hoge Raad oordeelt de het hoogste rechtscollege dat onder bepaalde omstandigheden het profiteren van wanprestatie een toerekenbare onrechtmatige daad kan opleveren jegens de partij tegen wie wordt gewanpresteerd. In de noot wordt hier dieper op in gegaan en komt de relatieve werking van overeenkomsten aan de orde waarbij eerdere jurisprudentie wordt aangehaald en een ‘tussenbalans’ wordt opgehaald.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): S.C.J.J. Kortmann

Verschijning: juni 1989

Archiefcode: AA19890572

Hoge Raad 27-01-1989 (ECLI:NL:HR:1989:AD0613) zaaknummer: 13451

bijzondere omstandigheden bijzondere zorgplicht de Staat onrechtmatige daad profiteren van wanprestatie profiteur

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie