Verbindend (vennootschaps)recht


Hoge Raad 22 september 2017, nr. 16/02960, ECLI:NL:HR:2017:2444, RvdW 2017/978, NJ 2017/395, m.nt. P. van Schilfgaarde, JOR 2017/285, m.nt. J.M. Blanco Fernández, Ondernemingsrecht 2017/149, m.nt. Chr.M. Stokkermans, JIN 2017/192 m.nt. M. Poelsema (Stichting Participanten Warmond/Lexence)

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen