Toont alle 6 resultaten

Aanpassing van Boek 2 BW voor joint venture-doeleinden?

M.W. den Boogert

Ondernemingen kunnen zelfstandig of afhankelijk zijn. Naast afhankelijke ondernemingen die dochterondernemingen in concern- of groepsverband zijn, bestaan er joint venture-ondernemingen die afhankelijk zijn van samenwerkende joint venture-partners zonder dat zij behoren tot het concern of de groep van een van de partners. Wordt de joint venture-onderneming uitgeoefend in de vorm van een NV of een BV, dan kan een spanningsveld ontstaan tussen de dwingendrechtelijke wettelijke inrichting van de NV en de BV en de wens van de samenwerkende partners hun ondernemersdoelstelling in de joint venture-vennootschap tot gelding te kunnen brengen.

Bijzonder nummer | Joint Ventures
mei 1995
AA19950354

Boskalis/Fugro: afbraak bescherming, agenderingsrecht, besluitvorming en bevoegdhedenverdeling in beurs-NV

M.J.G.C. Raaijmakers

Hoge Raad 20 april 2018, nr. 16/04091, ECLI:NL:HR:2018:652 (Boskalis Holding BV/Fugro NV)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 2018
AA20180822

maart 2008

Katern 106: Belastingrecht

H.P.A.M. van Arendonk

september 1995

Katern 56: Ondernemingsrecht

B. Roest

Ondernemings- en effectenrecht 2023-2024

Ars Aequi Libri

Post thumbnail Selectie van de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het ondernemings- en effectenrecht zoals deze geldt op 1 oktober 2023. De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes en de bundel bevat een uitgebreid trefwoordenregister.

9789493333024 - 02-11-2023

Verbindend (vennootschaps)recht

B.F. Assink

Hoge Raad 22 september 2017, nr. 16/02960, ECLI:NL:HR:2017:2444, RvdW 2017/978, NJ 2017/395, m.nt. P. van Schilfgaarde, JOR 2017/285, m.nt. J.M. Blanco Fernández, Ondernemingsrecht 2017/149, m.nt. Chr.M. Stokkermans, JIN 2017/192 m.nt. M. Poelsema (Stichting Participanten Warmond/Lexence)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 2018
AA20180043

Toont alle 6 resultaten