Verbetering kennelijke verschrijving in uitspraak


Hoge Raad 15 mei 1998, RvdW 1998, 107C, ECLI:NL:HR:1998:ZC2656 (Zevenbergen/NV Interpolis Schade)

Geen hogere voorziening is toegelaten tegen een beslissing op een verzoek tot verbetering van een kennelijke vergissing in een uitspraak, tenzij de rechter ten onrechte de regel dat een kennelijke verschrijving tot verbetering moet kunnen leiden niet heeft toegepast of buiten zijn toepassingsgebied is getreden, dan wel zodanige essentiële vormen niet in acht heeft genomen dat niet kan worden gesproken van een eerlijke en onpartijdige behandeling. Het verzoek is niet aan termijn gebonden.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): G.R. Rutgers

Verschijning: december 1998

Archiefcode: AA19980976

Hoge Raad 15-5-1998 (ECLI:NL:HR:1998:ZC2656) zaaknummer: 9047 (R97/112)

deformalisering hogere voorziening rechtsmiddelen verschrijving

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie