Velsen

Geschillen tussen openbare lichamen


KB 20 augustus 1987, nr. 41, AB 1988, nr. 70, met nt. BJvdN (Velsen)

In deze noot bij dit KB komt de geschilbeslechting tussen openbare lichamen aan de orde. Deze geschilbeslechting is in meerdere publiekrechtelijke regelingen geregeld waaronder de Gemeentewet (art. 150) en de Provinciewet (art. 121). Ook komt deze geschilbeslechting in art. 136 Grondwet terug. Nadat een casus is behandeld waarbij er een geschil bestond tussen de gemeente Velsen en een Waterschap beslist de Kroon. In de noot wordt dieper op de geschilbeslechting tussen openbare lichamen ingegaan.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P.W.C. Akkermans

Verschijning: november 1988

Archiefcode: AA19880768

KB 20-08-1987 (ECLI:NL:XX:1987:AM9696) zaaknummer: 41

geschilbeslechting Koninklijk Besluit openbaar lichaam rechterlijke bevoegdheid rechtsmiddelen

Staats- en bestuursrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie