Veilige Havens: Aanvullend Contractenrecht als Keuzemenu


Normaliter geldt aanvullend contractenrecht pas wanneer partijen een bepaald punt niet in hun
contract hebben geregeld; er is sprake van een zogenaamd opt-out regime. In deze bijdrage ga ik
in op het veel minder bekende tegenovergestelde fenomeen van veilige havens. Veilige havens
zijn een bijzondere vorm van aanvullend contractenrecht, omdat hier sprake is van een zogenaamd
opt-in regime. Het aanvullende recht geldt voor geen enkele partij, tenzij partijen er juist expliciet
voor kiezen om dit regime wl voor hun contract te laten gelden. Veilige havens worden ingeroepen
door middel van zogenaamde magische woorden. Door deze woorden die vaste betekenis
hebben ontstaat een keuzemenu van erkende pre-formuleringen. Ik betoog dat contractspartijen
grote behoefte hebben aan een dergelijk keuzemenu, omdat dit hen in staat stelt eenvoudig en
ondubbelzinnig die contractsvoorwaarden te selecteren die ze nodig hebben.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): R.H.J. van Bijnen

Verschijning: maart 2006

Archiefcode: AA20060218

aanvullend contractenrecht contractsvrijheid opt-in regime

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Literatuur Proefschriftbijdrage