Resultaat 1–12 van de 20 resultaten wordt getoond

‘Van oude dingen…’

Ars Aequi Libri

In een bijdrage bij de de lustrum rode draad 'Van oude dingen...' wordt een in december 1960 geannoteerde uitspraak weergegeven waarbij er een in studentenkringen enigszins gangbare vrijheidsberoving aan de orde was. In de uitspraak komt aan de orde in hoeverre er sprake is van wederrechtelijke vrijheidsberoving, mishandeling en belediging.

Overig | Rode draad | Lustrum Rode draad: 'Van oude dingen...'
maart 1991
AA19910199

De geschonden majesteit

A.J. Nieuwenhuis

Post thumbnail

Sinds 1830 is in Nederland de majesteitsschennis strafbaar; met enige regelmaat vinden er ook vervolgingen plaats. Hieronder wordt de vraag gesteld of een dergelijk delict in een moderne democratie wel bestaansrecht heeft. De vraag wordt beantwoord door aandacht te besteden aan de rechtsgoederen die een verbod van belediging kan beschermen, aan de verhouding tussen vrijheid van meningsuiting en democratie, aan de onschendbaarheid van de koning, en aan de ontwikkeling van het positieve recht.

Opinie | Opiniërend artikel
januari 2016
AA20160021

De Zaak Goeree, ofwel ‘…behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet’

S.A.M. Stolwijk

Gerechtshof Arnhem 29 mei 1987, ECLI:NL:GHARN:1987:AC9873, NJ 1987, 816 (Goeree) Geannoteerde uitspraak van het Hof Arnhem en de Rechtbank Zwolle waarbij de strekking en de reikwijdte van van de vrijheid van meningsuiting aan de orde komt en de mogelijkheden van strafrechtelijke vervolging.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 1988
AA19880119

De zaak-Troelstra (1899)

Over een socialist, drie onschuldig veroordeelden, een hysterisch vrouwspersoon en beledigde graaf

G.J. Leenknegt

In deze bijdrage van de Rode Draad wordt ingegaan op de veroordeling van Troelstra, voorman van Sociaal-Democratische Arbeiderspartij, na zijn belediging van een adellijke officier van justitie.

Overig | Rode draad | Historische rechtszaken
september 2003
AA20030611

Drillrap en strafrecht: mogelijkheden en grenzen

S.R. Bakker, N. Bosma, B. Groothoff

Post thumbnail Het Nederlandse strafrecht heeft kennisgemaakt met drillrap. Het beoordelen van gedragingen die plaatsvinden in de drillrapscene is niet altijd even eenvoudig. Zo rijst onder andere de vraag van welk strafbaar feit sprake kan zijn, alsmede hoe strafrechtelijk optreden zich verhoudt tot het recht op artistieke expressie van drillrappers en erkende strafdoelen. In deze bijdrage wordt verkend wat de strafrechtelijke mogelijkheden en grenzen zijn bij de aanpak en sanctionering van gedragingen die zijn verricht in het kader van drillrap en de drillrapcultuur.

Verdieping | Verdiepend artikel
juni 2022
AA20220441

Het misdrijf majesteitsschennis afgeschaft

De initiatiefwet tot opheffing van de bijzondere bepalingen aangaande majesteitsschennis en belediging van bevriende staatshoofden

S.S. Arendse, P.A.M. Verrest

In deze bijdrage zullen de auteurs de inhoud van de Wet van 15 mei 2019 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES teneinde enkele bijzondere bepalingen inzake belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingen te doen vervallen uitlichten. Daarbij zal aandacht worden besteed aan de belangrijkste discussiepunten tijdens de parlementaire behandeling en de wijzigingen die als gevolg daarvan in het voorstel zijn aangebracht.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
september 2019
AA20190694

december 2007

Katern 105: Mediarecht

A.W. Hins

juni 1992

Katern 43: Mensenrechten

J. van der Velde

december 1992

Katern 45: Mensenrechten

J. van der Velde

maart 1999

Katern 70: Straf(proces)recht

C.M. Pelser

maart 2001

Katern 78: Staatsrecht

L.F.M. Besselink, R. de Lange

juni 2001

Katern 79: Media- en telecommunicatierecht

N.A.N.M. van Eijk, G.A.I. Schuijt

Resultaat 1–12 van de 20 resultaten wordt getoond